she creates

En gemenskap för kreativa kvinnor som följer sin inre röst!

Vill du ge utrymme för Dig och din inre röst? 

SHE creates passar dig som vill leva ditt liv inifrån och ut och låta ditt allra innersta få komma till uttryck i din vardag och ditt liv. Det här är ett program där du får enkla men kraftfulla verktyg så att du kan komma djupare i din livs- och skaparprocess.

När vi ger utrymme för vårt inre, när vi vänder oss inåt i bön & meditation och tar ett steg i taget för det vi hör inom oss så kan vi bidra till vår omgivning med det vi är här för att ge.

Här får din allra djupaste längtan uppmärksamhet tillsammans med andra kvinnor som också väljer att leva sitt liv från denna djupare plats i sig.

Vare sig du är egen företagare, konstnär, musiker, författare, fotograf, matkreatör, coach, massör, projektledare, designer, yogalärare etc. är du välkommen. Du kan vara egen företagare, vilja bli, vara anställd eller inget av det.

 

När jag anmälde mig till SHE-creates kunde jag inte ana vilken djupverkande effekt det skulle ha på mig. Under hösten har jag fått komma närmare mig själv och min innersta kärna, det jag vill skapa och bidra med i världen. /Isabell 

Marias kurs gav mig som företagare möjligheten att lyssna inåt på min inre röst och ta tiden att känna in vad jag vill bidra med och skapa. /Martina 

Det känns som SHE creates har varit mer givande och betydelsefullt för mig än alla terapier jag gått igenom. /Maja

SHE creates gav mig en supportande gemenskap, ett nytt drömyrke och en djupare kontakt med min själ. /Jenny 

Att få spendera min höst med SHE-creates kursen har varit en magisk upplevelse och en resa in i mig själv och mitt skapande. Trots att jag har arbetat kreativt i många år och drivit företag har jag aldrig lyckats kombinera kreativiteten och företagandet som jag kan nu tack vare kursen. /Malina

Jag har en historik där jag inte litat på min inre röst och gjort val där jag kört över mig själv. Efter programmet har jag blivit bättre på att ta den inre rösten på allvar och framförallt att lita på att den är sann för mig. /Nathalie 

Alla lovord i sin helhet hittar du längst ner på sidan. 

 

Det är inget som ska uppnås, mål som ska nås, presterande eller liknande! Den gemenskap som uppstår i SHE creates är ett varande av det som är och det är så tydligt att det sanna skapandet vill komma till uttryck endast om jag ger plats för hela mig. I det ligger en kraft. Jag tror det viktigaste av allt i en skapandeprocess är att våga omfamna allt det som är nu.

Under två månader får du vara med i ett sammanhang där den inre rösten står i fokus. Du får vara i en intim kontakt med dig själv tillsammans med andra kvinnor på en liknande resa och skapa från ditt inre.

När vi delar med oss av vårt inre till andra sätter vi i gång en djupare process inom oss som verkar på många plan i livet och i vårt skapande – jag ser det om och om igen i mina kvinnocirklar och i min egen skapandeprocess.

#shecreatesscandinavia

Vill du omge dig med kreativa kvinnor dagligen som också följer sitt inre kall? 

Vill du vara i ett sammanhang där den inre rösten + skapandet står i fokus?

Vill du komma djupare i din skaparprocess?

Vill du känna tilliten och flödet inom dig?

Vill du förankra dina drömmar, idéer & visioner i dig själv och dela dem med andra?

 

Att forma livet inifrån och ut. Att låta den inre rösten få vara vägledaren och att välja ett hållbart liv där jag hinner med livet – det är framgång för mig och grunden för ett långsiktigt & hållbart skapande. Det är så många gånger jag har suttit på min egen kammare och inte vetat hur jag ska ta mig vidare. Jag fastnar i huvudet och tankar – vare sig det gäller mitt företag, drömmar, idéer, visioner, skapandet eller livet i stort. Gemenskapen med andra kreativa kvinnor har varit viktig för att jag ska våga följa mitt inre kall.

Genom onlineträffar, FB-grupp och livesändningar formas SHE creates. Det är en levande och personlig gemenskap via nätet med en hållen struktur lett av Maria. Här ligger fokuset på att den enskilda kvinnan får uttrycka sin röst i forumet. Alla bär vi på våra ord, vår inre visdom och vårt kall.

SHE creates är en plats för kvinnor att dela med sig av sitt liv och sitt skapande. För när vi gör det öppnas nya dörrar både inom oss och runtomkring oss. När vi delar med oss av vårt inre inspirerar vi andra och får flöde i vårt eget liv.

Med SHE creates kommer du att få möjlighet att hitta in till ditt unika uttryck och manifestera det som vill komma igenom dig. Ditt uttryck är viktigt och det kan behövas en trygg gemenskap som supportar och håller dig. Kanske lever du redan i god kontakt med ditt inre. Kanske känner du dig som en nybörjare. Oavsett är du välkommen – det enda kriteriet är att du är en kvinna med lust att forma ditt liv efter din innersta längtan. Genom olika erfarenheter formas SHE creates, allas kvaliteter behövs.

Den inre rösten viskar vilka steg vi ska ta

 

Det här passar dig som

 • formar ditt liv från din inre röst och låter den vara din vägledare
 • vill vara i en gemenskap med andra kvinnor som följer sitt kall
 • skapar och formar livet från en djupare plats inom dig
 • vet att din djupare längtan behöver tid och utrymme
 • vill leva i livsflödet i dig och runtomkring dig
 • är kreativ och vill bidra med dina gåvor till din omgivning
 • vill ge utrymme för drömmar, visioner och idéer
 • vill tända en ny gnista i ditt liv och/eller företag eller hålla den gnistan som redan finns tänd

Vem är HON?

 • HON låter den inre rösten styra henne
 • HON formar sitt eget liv
 • HON vill skapa något hållbart
 • HON äger sin tillvaro och vill njuta av livet
 • HON släpper kontrollen
 • HON älskar sina medsystrar och inser att ensam är INTE stark
 • HON väljer att leva i tillit och mod
 • HON tar ett steg i taget
 • HON ber om vägledning från sitt inre och följer det som kommer till henne

Här är de sex modulerna i SHE creates:

Modul 1 – den inre rösten!

I denna första modul får du skapa en intim kontakt med din inre röst. Vad vill den säga egentligen? Genom dagliga övningar får du skapa ditt liv utifrån ditt inre. Små steg och ett steg i taget för dina själs JA:n. 

Vad behöver du skala av i ditt liv just nu för att lämna plats för dig själv och din djupaste längtan? Om vi fortsätter att fylla våra liv med sysslor som varken gör oss glada eller som ger energi, så har vi ingen chans att höra vårt inre uttryck.

Det här inre kallet som viskar till oss, det uppmärksammas i denna modul. Genom att lyssna inåt och skapa vårt liv från den platsen märker vi hur vi steg för steg blir lite mer av oss själva. Från den platsen kommer skapandet naturligt.

Modul 2 – personligt varumärke!

Det är precis vad det är, personligt. Vad är viktigt för dig? Vad kännetecknar den du är? Vilka kvaliteter bor i dig? Du kommer att få skapa ditt personliga varumärke genom att utforska vem du är/vad du vill stå för/vad du vill skapa – din vibe & ditt unika inre uttryck. 

I dagens digitala värld är det lätt att förlora sig i andras uttryck, tappa det du står för och tona in för mycket på andras kvaliteter. I denna del av programmet kommer du få klarhet i vem du vill vara och vad du till vill stå för i ditt skapande, så det blir tydligt vad det är som är ditt unika uttryck.

När du får klarhet i dina kvaliteter och det som är Du blir det enklare för dig att skapa i autenticitet. Ditt uttryck blir krispigare och attraherar de människor som du kan hjälpa. Du får lära känna ditt uttryck och äga det som du är här för att skapa.

Modul 3 – drömmar & idéer!

Vilka drömmar och idéer bär du på? Du kommer att få precisera din längtan så att det blir tydligt vilka drömmar som resonerar med ditt inre. Vad är det som glöder där inuti dig? Vill du skriva en bok? Starta eget? Flytta ut på landet? Öppna ett bed & breakfast? Skapa en onlinekurs? Öppna ett café? Komma närmre dig själv?

Du kommer att få skapa en plattform för det du bär på, inuti dig. I denna del av programmet kommer du att få närma dig, skriva och tala om dina drömmar, idéer och visioner.

Vet du inte vad du drömmer om? Det gör inget, det här programmet kommer att väcka till liv det som bor där inuti dig, även om du inte i denna stund vet vad det är.

Modul 4 – skapandeprocessen!

Vad håller dig tillbaka? Vilka rädslor bor i dig? Här får du öva på att släppa kontrollen. Se hur du kan balansera det feminina & maskulina, yin & yang, flöde & handling i ditt skapande. 

Den här delen av programmet kommer vi att titta på olika beteenden som eventuellt håller dig tillbaka i ditt skapande. Genom olika övningar får du komma ur din egen bubbla och börja skapa utifrån tillit snarare än rädslor. 

Vart sitter du fast? Vart behöver du en liten knuff? Kanske känns det som att du gör och gör men aldrig kommer någonstans. Här får du mod att skapa från det som är Du, i balans. 

Modul 5 – din rytm!

Lär dig följa rytmen i dig och använd livmodern som din skaparkraft. I detta steg kommer vi att se till din kropps rytm och också naturens rytm, och hur vi kan ta hjälp av den i vårt skapande. 

Vi kan inte ha en och samma takt genom hela månaden, vi behöver lyssna inåt och låta oss bli förd av den naturliga rytmen i oss. Genom att lära oss att använda den inre kraften får vi ett naturligt flöde att leva & skapa i. 

Den här delen av programmet är viktig och stark.

Modul 6 – manifestera!

Vad vill manifesteras genom dig? Manifestera betyder ”ge uttryck åt”! Inifrån och ut skapar du det du längtar efter. 

I denna del av programmet har du kommit djupare i din skaparprocess och lärt känna din längtan och ditt kall. Nu får du titta på vilka steg du vill ta från denna plats i dig. För att närma oss vårt kall behöver vi dyka upp för vårt inre varje dag, genom att ta ett steg i taget. Det är ingenting stort och ogreppbart i framtiden, det är ett steg idag. 

I den här sista delen av programmet får du titta på hur du vill lägga upp din dag. Det här är en spännande del av programmet då det nu finns en klarhet över din skaparprocess och det du faktiskt längtar efter. Här får du titta på vilka steg som skulle vara möjliga för dig att ta utifrån det som formats genom programmet. 

Det här får du i SHE creates

 • vägledning & hållenhet under två månader av Maria
 • ett hållet & grundat ”space” för ditt skapande
 • övningar som för dig djupare i din skaparprocess
 • klarhet i din egen skaparprocess – dina drömmar, idéer och visioner
 • gemenskap med andra kvinnor som följer sitt inre kall
 • en djupare kontakt med ditt inre
 • sex kompendier med kursmaterial på respektive tema
 • tio veckoövningar för ditt inre kreativa flöde
 • sex längre kvällsträffar á två timmar på de olika temana – vi är max 12 deltagare, så det är personliga och intima träffar där du får lära känna de andra
 • fem kortare morgonstunder med delningsrundor där du får vara med det som är i stunden
 • en transformerande och djup kreativ process med dig själv och andra kvinnor

Det här passar INTE dig som

 • förväntar dig att bli serverad lösningar på ett silverfat
 • inte är beredd att blicka inåt – sanningen finns inom dig
 • inte är redo att lyssna på den inre rösten och att följa den
 • tror på quick fixes
 • bara vill leva i action och handling
 • som endast vill skapa målbilder att jaga

SHE

SHE omfamnar oss när vi skapar. SHE är det ljus som kommer med våren och bomullssnön som faller från himlen på vintern. SHE är källan till vår existens. SHE är det som får oss att känna skaparglädjen. SHE är tilliten och modet. SHE leder oss vidare till vårt allra innersta. SHE håller oss i handen när vi tar ett steg i taget för vårt kall. 

 

Upplägget

 • Vi träffas via Zoom under två månader (all praktisk info om Zoom skickas ut innan kursstart)
 • Totalt 6 onlineträffar á 2 h
 • Totalt 5 morgonstunder á 30 minuter
 • Du blir inbjuden till en privat FB-grupp, för att du dagligen ska känna en hållen support
 • Möjlighet till delningar och frågor i FB-grupp
 • Sharing under våra onlineträffar (delningsrunda utan kommentarer, där var och en får komma till uttryck)
 • Ett kompendium med kursmaterial skickas ut via FB-gruppen efter varje onlineträff
 • Varje måndag under programmet får du en kreativ & själslig övning som för dig djupare i din skaparprocess
 • Du uppmuntras att vara aktiv i flödet med andra under denna period

Datum

Programmet har kursstart två ggr/år. Nästa möjlighet att bli med blir till hösten, start september 2019!

Vårens omgång startar den 7 feb med följande kvällsträffar: 

 • 7 feb
 • 21 feb
 • 7 mars
 • 21 mars
 • 4 april
 • 18 april

Tid: 18.30-20.30

Programmet blir bäst i sin helhet och jag rekommenderar dig därför att vara med vid alla kvällsträffar.

BONUS: de veckor vi inte möts via ovan längre onlineträffar, erbjuds en morgoncheckin kl. 7.30 – 8.00 på torsdagar, frivilligt deltagande. Detta för att skapa en hållen struktur genom programmets alla veckor.

Pris och anmälan

 • Kursavgift: 8500:- 

Priser inkl. moms. 

Vill du delbetala kursavgiften på tre gånger – mejla mig på hej@mariastadell.se

Det finns endast plats för 12 kvinnor, detta för att behålla en intim och personlig grupp.

 

Om Maria

Jag skapar livet från min inre röst – varje dag. Att forma mitt liv utefter det som bor inuti mig känns som den enda möjliga vägen. Det jag har märkt är att sanningen bor i mig och att jag behöver våga vända mig inåt för svar och vägledning. Det jag också märkt är att jag behöver omge mig med andra kvinnor på en liknande resa för att själv våga ta de steg jag längtar efter att ta. 
 
Jag har vågat mycket i mitt skapande de senaste åtta åren. Att säga upp mig och flytta till Stockholm, att bo på Bali, att starta café, att samla in pengar via crowdfunding, att skriva en bok, och att nu skriva en till, att flytta ut på landet m.m. Att forma livet från det som vill uttryckas genom mig och att följa det som känns meningsfullt, det är numera sanningen för mig och det som jag också vill bjuda in till i detta program. Jag har ett inre kall och det finns ingenting annat som går att följa än det och det hoppas jag att få inspirera dig till genom detta program – att följa ditt alldeles egna unika inre kall.
 

Kontakt

070-365 37 06

Varmt välkommen 

Jag tillhandahåller ett sammanhang för dig där du och ditt inre får finnas. Allt i takt med den du är och det som är dina innersta gåvor. Programmet utgår från Dig, din innersta röst och ditt kall. Du behöver vara villig att dyka upp för livet och din inre vägledning. Om SHE creates resonerar med ditt inre – välkommen med din anmälan. 

 

Lovord <3

 

När jag anmälde mig till SHE-creates kunde jag inte ana vilken djupverkande effekt det skulle ha på mig. Under hösten har jag fått komma närmare mig själv och min innersta kärna, det jag vill skapa och bidra med i världen. Jag har fått en större förståelse för vad som verkligen är viktigt för mig och hur jag vill uttrycka det. Programmet känns verkligen inspirerat och Maria har bidragit med en jättefin känsla och hållit mötena med en tydlig och trygg struktur. Samtidigt har jag haft full frihet att utforska mitt eget skapande och dela med mig av det som legat närmast hjärtat under hösten. Att få tillhöra en grupp har också varit betydelsefullt och jag känner att jag vuxit genom att både dela med mig av min process och ta in de andra deltagarnas erfarenheter. Stort tack till dig Maria för att du med så mycket kärlek har skapat det vackra rummet SHE-creates! Isabell Svan

Kreatör och Inspiratör på , Isabell Svan

Ett superfint program för dig som vill leva livet genom din innersta längtan och blomma ut. Maria är en genuin, själslig och underbar ledare som inspirerar till att våga sakta in, lyssna på vad rösten inom dig säger och ta steg som du kanske drömt om. Ida

Designer & Konstnär på, Ida Gerdemark

Att få spendera min höst med SHE-creates kursen har varit en magisk upplevelse och en resa in i mig själv och mitt skapande. Jag kom i kontakt med mitt inre skapande på ett helt nytt sätt. Trots att jag har arbetat kreativt i många år och drivit företag har jag aldrig lyckats kombinera kreativiteten och företagandet som jag kan nu tack vare kursen. Maria hjälpte mig att både komma i kontakt med mitt inre skapande och sätta strukturer. Vilket gjorde att mitt skapande kunde få plats och blomma.

Mitt skapande har blivit till en ceremoni som jag numera njuter av dagligen. Det har väckts en meditativ känsla i mig när jag arbetar med mitt skapande som känns rätt i varenda cell. En av kursens höjdpunkter för mig var nymåne ceremonin som vi fick i uppgift att göra hemma med instruktioner från Maria, jag kan inte sätta ord på vad som hände mer än att det var magiskt.

Tack vare kursen har jag lärt mig att komma ut ur stress snabbare när jag hamnar där. Det lugna tempot i mig har fått lov att ta plats, det är härifrån jag ska skapa nu.

Kursen har varit ett guldkorn i min vardag denna höst, så stort tack Maria!

Malina Arp

Grundare av, Karma Store

Det känns som SHE creates har varit mer givande och betydelsefullt för mig än alla terapier jag gått igenom. Tänk att få komma in i ett sammanhang med andra kvinnor, att ha ett gemensamt fokus, att bli förstådd, lyssnad på och att få spegla sig i andra. Samhället känns så fejkat, prestationsstyrt, ytligt och hårt – därför har det varit så skönt att få känna på det verkliga, det sanna, det innerliga och det mjuka som funnits i gruppen. Med Maria har meditation och bön blivit mycket mer avslappnat och skönt, hon inspirerar till ett okrångligt förhållningssätt till det andliga. Och genom att öva på kontakten med det inre har jag faktiskt fått ett annat förhållningssätt till mig själv. Jag är lite snällare med mig själv, lite mer nyfiken på att ge mig hän och släppa kontrollen och jag kan på riktigt känna ett behov av att lyssna inåt och be. Jag är innerligt tacksam för att Maria delat med sig av i kursen.

Maja

Marias kurs gav mig som företagare möjligheten att lyssna inåt på min inre röst och ta tiden att känna in vad jag vill bidra med och skapa. Maria är en stor inspirationskälla då det hon gör känns på riktigt, håller hög kvalitet, är smakfullt och skapar förändring i människors liv. Martina

Grundare av , Fysioterapistudion STHLM och gravidcoachen.se

SHE creates fick mig att våga lyssna till min innersta längtan och återupptäcka den kvinnliga kraften inom mig. Den gav mig en supportande gemenskap, ett nytt drömyrke och en djupare kontakt med min själ. Jag är evigt tacksam för dessa gåvor! Jenny

SHE creates gav mig verktyg till att återupptäcka min inre kvinna. Nu vill jag inget hellre än att hedra henne, lyssna på henne, vara med henne och följa henne! Känner en inre styrka och klarhet efter programmet som jag är enormt tacksam för. Cora

SHE creates var ett väldigt spännande program att få ta del av. Jag fick enkla, men mycket viktiga verktyg för att lyssna inåt på min inre röst. Jag har en historik där jag inte litat på den och gjort val där jag kört över mig själv. Efter programmet har jag blivit bättre på att ta den inre rösten på allvar och framförallt att lita på att den är sann för mig. Jag har sänkt tempot lite och känner att jag har bättre kontakt med min själ och även med det gudomliga som finns där hela tiden. 

När jag är ”intonad” på mitt inre är jag bättre rustad att möta min yttre verklighet från en sann och autentisk plats inom mig. Det här är A och O för livskvaliteten, men även för mig som företagare som är beroende av att tränga igenom informationsöverflödet i sociala medier. Där finns så mycket ”yta” och det är lätt att dras upp i den och tappa sig själv. Nu känner jag mig stärkt i att vara ännu mer transparent, äkta, osminkad och sann och det ger redan resultat.

Programmet är väldigt enkelt att följa. Det som sticker ut är att det är kärnfullt. Varje modul har 100% relevans och hänger ihop på ett glasklart sätt. Det krävs ett proffs för att skapa detta och det är Maria. Hon håller i sessionerna på ett proffsigt och varmt sätt och skapar ett space som känns tryggt och närvarande. Sen blev jag positivt överraskad att det går så bra att skapa en cirkel med så stark närvaro och känsla av närhet, virtuellt via Skype. 

En kurs som du inte kan missa helt enkelt. Signa dig idag!  Nathalie Aldana

Grundare och VD för , Nathalie's Direct Trade AB

Foton: Olov Stadell, mig själv, Kaboompics, Unsplash – speciellt tack till Ella Jardim. Tack!