she creates

En gemenskap för kreativa kvinnor som följer sin inre röst.

Vill du ge utrymme för Dig och dina inre viskningar? Den 5:e september startar en ny omgång av SHE creates. 

Tänk att få komma in i ett sammanhang med andra kvinnor, att ha ett gemensamt fokus, att bli förstådd, lyssnad på och att få spegla sig i andra. Samhället känns så fejkat, prestationsstyrt, ytligt och hårt – därför har det varit så skönt att få känna på det verkliga, det sanna, det innerliga och det mjuka som funnits i gruppen.

Maja

Konstnär och Musiker

SHE creates är ett onlineprogram & gemenskap som sker via Zoom*, för kreativa kvinnor som följer sin inre röst. Rösten som talar om vilka steg vi kan ta för att närma oss vår sanning, vår längtan och vårt kreativa flöde. Under två månader möts vi via våra onlineträffar, alla datum hittar du lite längre ner. 

 • Finns det något inom dig som kallar på uppmärksamhet?
 • Längtar du efter att ha en nära relation med ditt inre?
 • Vill du låta ditt inre vägleda dig snarare än borden, måsten, oro, rädslor och normer?
 • Vill du skapa en vardag där hela du ryms och där dina unika gåvor får utrymme?

* Zoom är en onlineplattform som fungerar på liknande sätt som Skype. Som ett telefonsamtal med bild ungefär. Information om hur det fungerar fås i ett separat mejl innan kursstart. 

När vi vänder oss inåt och börjar ta ett steg i taget för det vi hör inom oss – det som känns som ett ”ja” och det som fyller oss med en känsla av entusiasm, då tror jag vi är i kontakt med något som inte bara kan göra skillnad för oss själva utan även för vår omgivning.

Under två månader får du vara i en cirkel med andra kvinnor som också skapar sitt liv ”inifrån och ut” och låter det allra innersta få bli lyssnat på.

Det brukar bli en familjär känsla, ett systerskap och innerligt utforskande.

Här får din allra djupaste längtan uppmärksamhet tillsammans med andra kvinnor som också väljer att leva sitt liv från denna djupare plats i sig. Här får du landa i tillit, systerskap och en kontakt med det som du vill skapa för dig själv och din omgivning.

”Det är det entusiastiska arbetet som leder till paradisets portar” skriver Paulo Coelho i sin bok Pilgrimsresan och det är precis vad det här programmet handlar om. Här bjuder vi in det som får oss att känna oss levande, det som känns meningsfullt och det som får oss att vilja kliva upp på morgonen – det som kallar på oss med sina mjuka viskningar! 

Vare sig du är egen företagare, konstnär, musiker, författare, fotograf, matkreatör, coach, massör, projektledare, designer, yogalärare, sökande kvinna… är du välkommen till SHE creates. Du kan vara egen företagare, vilja bli, vara anställd eller inget av det. Det viktiga är att du vill dyka upp för dig själv och ditt inre och leva i samklang med dina naturliga gåvor. 

”När jag anmälde mig till SHE-creates kunde jag inte ana vilken djupverkande effekt det skulle ha på mig. Under programmet har jag fått komma närmare mig själv och min innersta kärna, det jag vill skapa och bidra med i världen.” /Isabell 

”Det känns som SHE creates har varit mer givande och betydelsefullt för mig än alla terapier jag gått igenom.” /Maja

”SHE creates gav mig en supportande gemenskap, ett nytt drömyrke och en djupare kontakt med min själ.” /Jenny 

”Att få spendera min höst med SHE-creates kursen har varit en magisk upplevelse och en resa in i mig själv och mitt skapande.” /Malina

Alla lovord i sin helhet hittar du längst ner på sidan. 

 

Det är inget som ska uppnås, mål som ska nås, pushande, presterande eller liknande! Den gemenskap som uppstår i SHE creates är ett varande av det som är och det är så tydligt att det sanna skapandet vill komma till uttryck endast om jag ger plats för hela mig. I det ligger en kraft och ett flöde. Jag tror det viktigaste av allt i en skaparprocess är att våga omfamna allt det som är nu.

Under två månader får du får vara i en intim kontakt med dig själv tillsammans med andra kvinnor på en liknande resa och landa med ditt inre.

När vi delar med oss av vårt inre till andra sätter vi i gång en djupare process inom oss som verkar på många plan i livet och i vårt skapande – jag ser det om och om igen i mina kvinnocirklar och i min egen skaparprocess.

#shecreatesscandinavia

 

Vill du omge dig med kreativa kvinnor dagligen som också följer sitt inre kall? 

Vill du vara i ett sammanhang där den inre rösten + skapandet står i fokus?

Vill du komma djupare i din skaparprocess?

Vill du känna tilliten och flödet inom dig?

Vill du förankra dina drömmar, idéer & visioner i dig själv och ta stegen du längtar efter för att förverkliga dem?

 

Att forma livet inifrån och ut, att låta den inre rösten få vara vägledaren och att välja ett liv som skapar mening för mig själv och andra – det är framgång för mig och grunden för ett långsiktigt & hållbart skapande.

Det är så många gånger jag har suttit på min egen kammare och inte vetat hur jag ska ta mig vidare. Jag fastnar i huvudet och tankar – vare sig det gäller mitt företag, drömmar, idéer, visioner, skapandet eller livet i stort. Relationen till mitt inre har varit viktig för att jag ska våga följa mitt inre kall, det som är bortanför bruset av tankar, borden och måsten!

Genom våra onlineträffar formas SHE creates. Det är en levande och personlig gemenskap via nätet med en hållen struktur lett av Maria.

SHE creates är en plats för kvinnor att dela med sig av sitt liv och sitt skapande. För när vi gör det öppnas nya dörrar både inom oss och runtomkring oss. När vi delar med oss av vårt inre inspirerar vi andra att också våga följa sitt kall.

Kanske lever du redan i god kontakt med ditt inre? Kanske känner du dig osäker på vad den där inre rösten viskar egentligen? Oavsett är du välkommen – det enda kriteriet är att du är en kvinna med lust att forma ditt liv efter ditt allra innersta. Genom olika erfarenheter formas SHE creates, allas kvaliteter behövs.

Den inre rösten viskar vilka steg vi ska ta..

 

Det här passar dig som

 • formar ditt liv från din inre röst och låter den vara din vägledare
 • vill vara i en gemenskap med andra kvinnor som följer sitt kall
 • vill skapa och forma livet från en plats inom dig som känns ”hemma”
 • vill välkomna bön i din vardag 
 • vill leva i livsflödet i dig och runtomkring dig
 • är kreativ och vill bidra med dina gåvor till din omgivning
 • vill ge utrymme för drömmar, visioner och idéer
 • vill tända en ny gnista i ditt liv och/eller företag eller hålla den gnistan som redan finns tänd

Vem är HON?

 • HON låter den inre rösten styra henne
 • HON formar sitt eget liv
 • HON vill skapa något hållbart
 • HON njuter av livet
 • HON släpper kontrollen
 • HON älskar sina medsystrar och inser att ensam är INTE stark
 • HON väljer att leva i tillit och mod
 • HON tar ett steg i taget
 • HON ber om vägledning från sitt inre och följer det som kommer till henne

Här är de sex modulerna i SHE creates:

Den inre rösten

I denna första modul får du skapa en intim kontakt med din inre röst. Vad vill den säga egentligen? Genom dagliga övningar får du skapa ditt liv från ditt inre. Små steg och ett steg i taget för din själs JA:n. 

Vad behöver du skala av i ditt liv just nu för att lämna plats för dig själv och din djupaste längtan? Om vi fortsätter att fylla våra liv med sysslor som varken gör oss glada eller som ger energi, så har vi ingen chans att höra vårt inre uttryck.

Personligt varumärke 

Vad är viktigt för dig? Vad kännetecknar den du är? Vilka kvaliteter bor i dig? Du kommer att få börja skapa ditt personliga varumärke genom att utforska vem du är/vad du vill stå för/vad du vill skapa – din vibe & ditt unika inre uttryck. 

I dagens digitala värld är det lätt att förlora sig i andras uttryck, tappa det du står för och tona in för mycket på andras kvaliteter. När du får klarhet i dina egna kvaliteter och det som är Du blir det enklare för dig att skapa i autenticitet. Ditt uttryck blir krispigare och attraherar de människor som du kan hjälpa.

Drömmar & Idéer

Vilka drömmar och idéer bär du på? Du kommer att få precisera din längtan så att det blir tydligt vilka drömmar som resonerar med ditt inre. Vad är det som glöder där inuti dig? Vill du skriva en bok? Starta eget? Flytta ut på landet? Öppna ett bed & breakfast? Komma närmre dig själv?

Du kommer att få skapa en plattform för det du bär på, inuti dig. Vet du inte vad du drömmer om? Det gör inget, det här programmet kommer att väcka till liv det som bor där inuti dig, även om du inte i denna stund vet vad det är.

Tillit

Vad håller dig tillbaka? Vilka rädslor bor i dig? Här får du öva på att släppa kontrollen och leva i tillit. 

I den här delen av programmet kommer vi att titta på olika beteenden som eventuellt håller dig tillbaka i ditt liv & skapande. Genom olika övningar får du komma ur din egen bubbla och börja skapa utifrån tillit snarare än rädslor. Här får du mod att skapa från det som är Du. 

Din naturliga rytm

Lär dig följa rytmen i dig och runtomkring dig. I detta steg kommer vi att se till din kropps rytm och även naturens rytm och hur vi kan ta hjälp av den i vårt skapande. 

Vi kan inte ha en och samma takt genom hela månaden, vi behöver lyssna inåt och låta oss bli förd av den naturliga rytmen i oss. Genom att lära oss att använda den inre kraften får vi ett naturligt flöde att leva & skapa i. Här lär vi oss hur vi kan bjuda in månens faser och vår egen månadscykel i vårt liv & skapande.

Manifestera & planera

Vad vill manifesteras genom dig? Hur kan du möjliggöra och skapa en hållbar struktur för dig och ditt kreativa uttryck? 

I denna del av programmet har du kommit djupare i din skaparprocess och lärt känna din längtan och ditt kall. Nu får du titta på vilka steg du vill ta från denna plats i dig. För att närma oss vårt kall behöver vi dyka upp för vårt inre varje dag. Det är ingenting stort och ogreppbart i framtiden, det är ett steg idag. 

Här får du titta på hur du kan skapa utrymme i din vardag att skapa det du längtar efter, jag har märkt att en viss dos av planering och struktur hjälper mig att ta stegen som är mina. 

Det här får du i SHE creates

 • vägledning & hållenhet under två månader av Maria
 • ett hållet & grundat ”space” för ditt skapande
 • övningar som för dig djupare i din skaparprocess
 • en fördjupad kontakt med ditt inre
 • klarhet i din egen skaparprocess – dina drömmar, idéer och visioner
 • gemenskap med andra kvinnor som följer sitt inre kall
 • sex kompendier med kursmaterial på respektive tema
 • tio veckoövningar för ditt inre kreativa flöde
 • sex kvällsträffar á två timmar på de olika temana – det är personliga och intima träffar där du får lära känna de andra
 • fem morgonträffar á trettio minuter där vi gör en kortare check-in
 • en transformerande och djup kreativ process med dig själv och andra kvinnor som du kan ha med dig i ditt liv och skapande framöver

Mitt i den djupaste längtan. Lever jag. Nu. Själens viskningar för mig framåt – ett steg i taget. 

 

Upplägget

 • Vi träffas via Zoom under två månader (all praktisk info om Zoom skickas ut innan kursstart)
 • 6 längre onlinekvällsträffar á 2 h
 • 5 kortare onlinemorgonträffar á 30 min
 • Du blir inbjuden till en privat SHE creates-sida via FB, för att du ska känna en hållen support mellan träffarna
 • Möjlighet till delningar, frågor och interaktion med de andra deltagarna via denna sida
 • Ett kompendium med kursmaterial skickas ut inför varje ny modul
 • Varje måndag under programmet får du en kreativ & själslig övning som för dig djupare in i dig själv och din skaparprocess
 • Allt material kan du spara och göra när det passar dig
 • Det finns ett begränsat antal platser, detta för att behålla en intim och personlig grupp

Datum

 

Vi möts på torsdagar varannan vecka. Programmet blir bäst i sin helhet och jag rekommenderar dig därför att vara med vid alla nedan kvällsträffar.

Tid: 19 – 21

 • 5 sep
 • 19 sep
 • 3 okt
 • 17 okt
 • 31 okt
 • 14 nov

Note: De torsdagar under programmet som vi inte möts via ovan kvällsträffar erbjuds en kortare morgonträff kl 7.30-8.00. Morgonträffarna är ”frivilliga” och en bonus för att skapa en hållen struktur genom programmets alla veckor, för den som vill och har möjlighet. På morgonträffarna går vi inte igenom något kursmaterial, de är endast till för delning.

Det här programmet har kursstart en gång på våren och en gång på hösten. 

 

Om Maria

Jag skapar livet från min inre röst – varje dag. Att forma mitt liv utefter det som bor inuti mig känns som den enda möjliga vägen. Det jag har märkt är att sanningen bor i mig och att jag behöver våga vända mig inåt för svar och vägledning. Det jag också märkt är att jag behöver omge mig med andra kvinnor på en liknande resa för att själv våga ta de steg jag längtar efter att ta.
 
Jag har vågat mycket i mitt skapande de senaste åtta åren. Från att ha levt i en ganska så inrutad liten box till att säga upp mig och flytta till Stockholm, resa till Bali, starta café, (som jag samlade in pengar via crowdfunding för att kunna öppna), skriva en bok och nu skriva en till, flytta ut på landet och så vidare. Att forma livet från det som vill uttryckas genom mig och att följa det som känns som ett ja i själen, det är numera sanningen för mig och det som jag också vill bjuda in till i SHE creates. Jag har ett inre kall och det finns ingenting annat som går att följa än det och det hoppas jag att få inspirera dig till genom detta program – så att du får följa ditt alldeles egna unika inre kall.
 

070-365 37 06

Varmt välkommen 

 

Jag tillhandahåller ett sammanhang för dig där du och ditt inre får finnas. Allt i takt med den du är och det som är dina innersta gåvor. Programmet utgår från Dig, din innersta röst och ditt kall. Du behöver vara villig att dyka upp för livet och din inre vägledning. Om SHE creates är i linje med ditt inre – välkommen med din anmälan. 

 

Lovord <3

 

När jag anmälde mig till SHE-creates kunde jag inte ana vilken djupverkande effekt det skulle ha på mig. Under hösten har jag fått komma närmare mig själv och min innersta kärna, det jag vill skapa och bidra med i världen. Jag har fått en större förståelse för vad som verkligen är viktigt för mig och hur jag vill uttrycka det. Programmet känns verkligen inspirerat och Maria har bidragit med en jättefin känsla och hållit mötena med en tydlig och trygg struktur. Samtidigt har jag haft full frihet att utforska mitt eget skapande och dela med mig av det som legat närmast hjärtat under hösten. Att få tillhöra en grupp har också varit betydelsefullt och jag känner att jag vuxit genom att både dela med mig av min process och ta in de andra deltagarnas erfarenheter. Stort tack till dig Maria för att du med så mycket kärlek har skapat det vackra rummet SHE-creates!

Isabell Svan

Kreatör och Inspiratör på , Isabell Svan

Ett superfint program för dig som vill leva livet genom din innersta längtan och blomma ut. Maria är en genuin, själslig och underbar ledare som inspirerar till att våga sakta in, lyssna på vad rösten inom dig säger och ta steg som du kanske drömt om.

Ida

Designer & Konstnär på, Ida Gerdemark

Att få spendera min höst med SHE-creates kursen har varit en magisk upplevelse och en resa in i mig själv och mitt skapande. Jag kom i kontakt med mitt inre skapande på ett helt nytt sätt. Trots att jag har arbetat kreativt i många år och drivit företag har jag aldrig lyckats kombinera kreativiteten och företagandet som jag kan nu tack vare kursen. Maria hjälpte mig att både komma i kontakt med mitt inre skapande och sätta strukturer. Vilket gjorde att mitt skapande kunde få plats och blomma.

Mitt skapande har blivit till en ceremoni som jag numera njuter av dagligen. Det har väckts en meditativ känsla i mig när jag arbetar med mitt skapande som känns rätt i varenda cell. En av kursens höjdpunkter för mig var nymåne ceremonin som vi fick i uppgift att göra hemma med instruktioner från Maria, jag kan inte sätta ord på vad som hände mer än att det var magiskt.

Tack vare kursen har jag lärt mig att komma ut ur stress snabbare när jag hamnar där. Det lugna tempot i mig har fått lov att ta plats, det är härifrån jag ska skapa nu.

Kursen har varit ett guldkorn i min vardag denna höst, så stort tack Maria!

Malina Arp

Grundare av, Karma Store

Det känns som SHE creates har varit mer givande och betydelsefullt för mig än alla terapier jag gått igenom. Tänk att få komma in i ett sammanhang med andra kvinnor, att ha ett gemensamt fokus, att bli förstådd, lyssnad på och att få spegla sig i andra. Samhället känns så fejkat, prestationsstyrt, ytligt och hårt – därför har det varit så skönt att få känna på det verkliga, det sanna, det innerliga och det mjuka som funnits i gruppen. Med Maria har meditation och bön blivit mycket mer avslappnat och skönt, hon inspirerar till ett okrångligt förhållningssätt till det andliga. Och genom att öva på kontakten med det inre har jag faktiskt fått ett annat förhållningssätt till mig själv. Jag är lite snällare med mig själv, lite mer nyfiken på att ge mig hän och släppa kontrollen och jag kan på riktigt känna ett behov av att lyssna inåt och be. Jag är innerligt tacksam för att Maria delat med sig av i kursen.

Maja

Marias kurs gav mig som företagare möjligheten att lyssna inåt på min inre röst och ta tiden att känna in vad jag vill bidra med och skapa. Maria är en stor inspirationskälla då det hon gör känns på riktigt, håller hög kvalitet, är smakfullt och skapar förändring i människors liv.

Martina

Grundare av , Fysioterapistudion STHLM och gravidcoachen.se

SHE creates fick mig att våga lyssna till min innersta längtan och återupptäcka den kvinnliga kraften inom mig. Den gav mig en supportande gemenskap, ett nytt drömyrke och en djupare kontakt med min själ. Jag är evigt tacksam för dessa gåvor!

Jenny

SHE creates gav mig verktyg till att återupptäcka min inre kvinna. Nu vill jag inget hellre än att hedra henne, lyssna på henne, vara med henne och följa henne! Känner en inre styrka och klarhet efter programmet som jag är enormt tacksam för.

Cora

SHE creates var ett väldigt spännande program att få ta del av. Jag fick enkla, men mycket viktiga verktyg för att lyssna inåt på min inre röst. Jag har en historik där jag inte litat på den och gjort val där jag kört över mig själv. Efter programmet har jag blivit bättre på att ta den inre rösten på allvar och framförallt att lita på att den är sann för mig. Jag har sänkt tempot lite och känner att jag har bättre kontakt med min själ och även med det gudomliga som finns där hela tiden. 

När jag är ”intonad” på mitt inre är jag bättre rustad att möta min yttre verklighet från en sann och autentisk plats inom mig. Det här är A och O för livskvaliteten, men även för mig som företagare som är beroende av att tränga igenom informationsöverflödet i sociala medier. Där finns så mycket ”yta” och det är lätt att dras upp i den och tappa sig själv. Nu känner jag mig stärkt i att vara ännu mer transparent, äkta, osminkad och sann och det ger redan resultat.

Programmet är väldigt enkelt att följa. Det som sticker ut är att det är kärnfullt. Varje modul har 100% relevans och hänger ihop på ett glasklart sätt. Det krävs ett proffs för att skapa detta och det är Maria. Hon håller i sessionerna på ett proffsigt och varmt sätt och skapar ett space som känns tryggt och närvarande. Sen blev jag positivt överraskad att det går så bra att skapa en cirkel med så stark närvaro och känsla av närhet, virtuellt via Zoom. 

En kurs som du inte kan missa helt enkelt. Signa dig idag! 

Nathalie Aldana

Grundare och VD för , Nathalie's Direct Trade AB

Foton: av mig och Olov här från min studio i Ockelbo <3