she creates

En gemenskap för kreativa kvinnor!

SHE creates är ett onlineprogram & en gemenskap som sker via Zoom*, för kreativa kvinnor som följer sin själs kall.

Under två månader får du vara i en cirkel med andra kvinnor som också skapar sitt liv från sitt allra innersta. Det brukar bli en skön rörelse, ett vackert skapande och en bubblande gemenskap där den djupaste längtan får vara i fokus.

Programmet sker via sex onlineträffar, en träff varannan vecka under två månader.

* Zoom är en onlineplattform som fungerar på liknande sätt som Skype. Information om hur det fungerar fås i ett separat mejl innan kursstart.