she creates

En gemenskap för kreativa kvinnor som följer sitt inre kall!

SHE creates – för ditt kreativa flöde & inre kall! Vare sig du är egen företagare, entreprenör, konstnär, ledare, musiker, författare, fotograf, matkreatör, coach, massör, projektledare etc. är du välkommen. Du kan vara egen företagare, vilja bli, vara anställd eller inget av det.

SHE creates passar dig som vill leva ditt liv inifrån och ut och låta ditt allra innersta få komma till uttryck i din vardag och ditt liv. Det här är ett program där du får enkla men kraftfulla verktyg så att du kan komma djupare i din livs- och skaparprocess.

Här får din allra djupaste längtan uppmärksamhet tillsammans med andra kvinnor som också väljer att leva sitt liv från denna djupare plats i sig.

SHE creates gav mig verktyg till att återupptäcka min inre kvinna. Nu vill jag inget hellre än att hedra henne, lyssna på henne, vara med henne och följa henne!

Cora

Marias kurs gav mig som företagare möjligheten att lyssna inåt på min inre röst och ta tiden att känna in vad jag vill bidra med och skapa.

Martina

Jag fick enkla, men mycket viktiga verktyg för att lyssna inåt på min inre röst. Jag har en historik där jag inte litat på den och gjort val där jag kört över mig själv. Efter programmet har jag blivit bättre på att ta den inre rösten på allvar och framförallt att lita på att den är sann för mig.

Nathalie

Kvinnorna som hitintills deltagit i SHE creates har fått utforska det som bor där inne och tagit ett steg i taget för den allra innersta längtan. I SHE creates får de support att skapa sig ett liv som känns i linje och i kontakt med något större, där hela kvinnan får plats – både glädje, sorg, lätthet, djup, svaghet, kraft, sårbarhet, tårar, skratt, tomhet, lust…

Det är inget som ska uppnås, mål som ska nås, presterande eller liknande! Den gemenskap som uppstår i SHE creates är ett varande av det som är och det är så tydligt att det sanna skapandet vill komma till uttryck endast om jag ger plats för hela mig. I det ligger en kraft. Jag tror det viktigaste av allt i en skapandeprocess är att våga omfamna allt det som är nu.

Genom programmets gång får du skapa en intim kontakt med dig själv där ditt inre kommer att vägleda dig, snarare än ditt ego och huvud. Du bjuds in till djupet av dig själv – där alla svar finns.

En gemenskap för ditt inre kreativa flöde!

Under två månader får du vara med i ett sammanhang där kreativitet, skapande och den inre rösten står i fokus. Du får vara i en intim kontakt med dig själv tillsammans med andra kvinnor på en liknande resa och skapa från ditt inre.

När vi delar med oss av vårt inre till andra sätter vi i gång en djupare process inom oss som verkar på många plan i livet och i vårt skapande – jag ser det om och om igen i mina kvinnocirklar och i min egen kreativa process.

#shecreatesscandinavia

Vill du omge dig med kreativa kvinnor dagligen som också följer sitt inre kall? 

Vill du vara i ett sammanhang där den inre rösten + skapandet står i fokus?

Vill du komma djupare i din skaparprocess?

Vill du skapa mer mod, tillit och flöde inom dig själv?

Vill du förankra dina drömmar, idéer & visioner i dig själv och dela dem med andra?

Att forma livet inifrån och ut. Att låta den inre rösten få vara vägledaren och att välja ett hållbart liv där jag hinner med livet – det är framgång för mig och grunden för ett långsiktigt & hållbart skapande. Det är så många gånger jag har suttit på min egen kammare och inte vetat hur jag ska ta mig vidare. Jag fastnar i huvudet och tankar – vare sig det gäller mitt företag, drömmar, idéer, visioner, skapandet eller livet i stort. Gemenskapen med andra kreativa kvinnor har varit viktig för att jag ska våga följa mitt inre kall.

Genom onlineträffar, FB-grupp, livesändningar och daglig interaktion formas SHE creates. Det är en levande och personlig gemenskap via nätet med en hållen struktur lett av Maria. Här ligger fokuset på att den enskilda kvinnan får uttrycka sin röst i forumet. Alla bär vi på våra ord, vårt liv och vårt kall.

SHE creates är en plats för kvinnor att dela med sig av sitt liv och sin kreativitet. För när vi gör det öppnas nya dörrar både inom oss och runtomkring oss. När vi delar med oss av vårt inre inspirerar vi andra och får flöde i vårt eget liv.

Med SHE creates kommer du att få möjlighet att hitta in till ditt unika uttryck och manifestera det som vill komma igenom dig. Ditt kall är viktigt och det kan behövas en trygg gemenskap som supportar och håller dig. Kanske lever du redan i god kontakt med ditt inre. Kanske känner du dig som en nybörjare. Oavsett är du välkommen – det enda kriteriet är att du är en kvinna med lust att forma ditt liv efter din innersta längtan. Genom olika erfarenheter formas SHE creates, allas kvaliteter behövs.

Kreativitet + Den Inre Rösten

Det här passar dig som

 • formar ditt liv från din inre röst och låter den vara din vägledare
 • vill vara i en gemenskap med andra kreativa kvinnor
 • gillar att skapa och forma livet från en djupare plats inom dig
 • vet att din djupare längtan behöver tid och utrymme
 • vill leva i livsflödet (SHE) i dig och runtomkring dig
 • är kreativa och vill bidra med dina gåvor till din omgivning
 • vill ge utrymme för drömmar, visioner och idéer
 • vill tända en ny gnista i ditt liv och/eller företag

Vem är HON?

 • HON låter den inre rösten styra henne
 • HON formar sitt eget liv
 • HON vill skapa något hållbart
 • HON äger sin tillvaro och vill njuta av livet
 • HON släpper kontrollen
 • HON älskar sina medsystrar och inser att ensam är INTE stark
 • HON väljer att leva i tillit och mod
 • HON tar ett steg i taget

Här är de sex modulerna i SHE creates som skapar ett kreativt flöde i livet:

Modul 1 – den inre rösten!

I denna första modul får du skapa en intim kontakt med din inre röst. Vad vill den säga egentligen? Genom dagliga övningar får du skapa ditt liv utifrån ditt inre. Små steg mot stor förändring så att ditt rätta SHE får komma fram.

Vad behöver du skala av i ditt liv just nu för att lämna plats för dig själv och din djupaste längtan? Om vi fortsätter att fylla våra liv med sysslor som varken gör oss glada eller som ger energi, så har vi ingen chans att höra vårt inre uttryck.

Det här inre kallet som viskar till oss, det uppmärksammas i denna modul. Genom att lyssna inåt och skapa vårt liv från den platsen märker vi hur vi steg för steg blir lite mer av oss själva. Från den platsen kommer skapandet naturligt.

Modul 2 – personligt varumärke!

Det är precis vad det är, personligt. Vad är viktigt för dig? Vad kännetecknar den du är? Vilka kvaliteter bor i dig? Du kommer att få skapa ditt personliga varumärke genom att utforska vem du är/vad du vill stå för/vad du vill skapa – din vibe & ditt uttryck. 

I dagens digitala värld är det lätt att förlora sig i andras uttryck, tappa det du står för och tona in för mycket på andras kvaliteter. I denna del av programmet kommer du att få tydliggöra ditt personliga varumärke. Få klarhet i vem du vill vara och vad du till vill stå för i ditt skapande, så det blir tydligt vad det är som är ditt unika Jag.

När du får klarhet i dina kvaliteter och det som är Du blir det enklare för dig att skapa i autenticitet. Ditt uttryck blir krispigare och attraherar de människor som du kan hjälpa. Du får lära känna ditt uttryck, din stil och äga det som du är här för att skapa.

Modul 3 – drömmar & idéer!

Vilka drömmar och idéer bär du på? Du kommer att få precisera din längtan så att det blir tydligt vilka idéer och drömmar du har i detta skede. Vad är det som bubblar där inuti dig? Vill du skriva en bok? Resa jorden runt? Starta eget? Renovera ett hus? Öppna ett bed & breakfast? Skapa en online-kurs? Öppna ett café? Komma närmre dig själv?

Du kommer att få skapa en plattform för det du bär på, inuti dig. I denna del av programmet kommer du att få närma dig, skriva och tala om dina drömmar, idéer och visioner.

Vet du inte vad du drömmer om? Det gör inget, det här programmet kommer att väcka till liv det som bor där inuti dig, även om du inte i denna stund vet vad det är.

Modul 4 – skapandeprocessen!

Vad håller dig tillbaka? Vilka rädslor bor i dig? Lär dig släppa kontrollen och ha kul med processen. Se hur du kan balansera det maskulina och det feminina i ditt skapande. 

Den här delen av programmet kommer vi att titta på olika beteenden som eventuellt håller dig tillbaka i ditt skapande. Du kommer att få lära dig att släppa taget och ha kul med processen genom olika övningar som gör att du kommer ur din egen bubbla och börjar skapa utifrån tillit snarare än rädslor.

Här tittar vi även på balansen på flöde och handling, det feminina och maskulina! Vart sitter du fast? Vart behöver du en extra pusch? Kanske känns det som att du gör och gör och gör men aldrig kommer någonstans. Här får du mod att skapa från det som är Du, i balans.

Modul 5 – din rytm!

Lär dig följa rytmen i dig och använd livmodern som din skaparkraft. I detta steg kommer vi att se till din kropps rytm och också naturens rytm, och hur vi kan ta hjälp av den i vårt skapande.

Vi kan inte ha en och samma takt genom hela månaden, vi behöver lyssna inåt och låta oss bli förd av den naturliga rytmen i oss och runtomkring oss. Genom att använda dig av den inre kraften kommer du märka att det inte blir lika kämpigt och stressigt i livet.

Den här delen av programmet är viktig och stark. Den för dig framåt med kraft och flöde.

Modul 6 – manifestera!

Vad vill manifesteras genom dig? Manifestera betyder ”ge uttryck åt”! Inifrån och ut skapar du det du längtar efter. 

I denna del av programmet har du kommit djupare i din skaparprocess och lärt känna din längtan. Nu får du göra en plan för de steg du vill ta. För att närma oss de drömmar vi har inom oss behöver vi en plan som underlättar för oss de dagar vi känner tvivel och oro.

Det här är en spännande del av programmet då det nu finns en klarhet över din egen skaparprocess och det du faktiskt längtar efter. Här får du titta på vilka steg som skulle vara möjliga för dig att ta utifrån det som formats genom programmet.

Det här får du i SHE creates

 • vägledning & hållenhet under två månader av Maria
 • ett hållet & grundat ”space” för din kreativitet
 • övningar som för dig djupare i din skaparprocess
 • klarhet i din egen skaparprocess – dina drömmar, idéer och visioner
 • gemenskap med andra kreativa kvinnor
 • en djupare kontakt med ditt inre
 • ett kreativt flöde
 • sex kompendier med kursmaterial på respektive tema
 • tio veckoövningar för ditt inre kreativa flöde
 • sex längre kvällsträffar á två timmar på de olika temana – vi är max 16 deltagare, så det är personliga och intima träffar där du får lära känna de andra och komma på djupet i din eget skaparprocess
 • fem kortare morgonstunder med delningsrundor där du får vara med det som är i stunden
 • en transformerande och djup kreativ process med dig själv och andra kvinnor

Det här passar INTE dig som

 • förväntar dig att bli serverad lösningar på ett silverfat
 • inte är beredd att blicka inåt – sanningen finns inom dig
 • inte är redo att göra ”jobbet”, att lyssna på den inre rösten behöver ditt mod
 • tror på quick fixes
 • bara vill leva i action och handling
 • som endast vill skapa målbilder att jaga

SHE

SHE omfamnar oss när vi skapar. SHE är det ljus som kommer med våren och bomullssnön som faller från himlen på vintern. SHE är källan till vår existens. SHE är det som får oss att känna skaparglädjen.

Upplägget

 • Vi träffas via Zoom under två månader (all praktisk info om Zoom skickas ut vid anmälan)
 • Totalt 6 onlineträffar á 2 h
 • Totalt 5 morgonstunder á 30 minuter
 • Du blir inbjuden till en privat FB-grupp, för att du dagligen ska komma närmre dig själv och din kreativitet
 • Möjlighet till delningar och frågor i FB-grupp
 • Sharing under våra onlineträffar (delningsrunda utan kommentarer, där var och en får komma till uttryck)
 • Ett kompendium med kursmaterial skickas ut via FB-gruppen efter varje onlineträff
 • Varje måndag under programmet får du en kreativ & själslig övning som för dig djupare i din kreativa process
 • Du uppmuntras att vara aktiv i flödet med andra under denna period
 • Du kommer att få spela in egna livevideos, delta i övningar och tillsammans skapar vi en levande grupp

Datum

Nästa omgång startar i februari med följande kvällsträffar: 

 • 7 feb
 • 21 feb
 • 7 mars
 • 21 mars
 • 4 april
 • 18 april

Tid: 18.30-20.30

Programmet blir bäst i sin helhet och jag rekommenderar dig därför att vara med vid alla kvällsträffar.

BONUS: de veckor vi inte möts via ovan längre onlineträffar, erbjuds en morgoncheckin kl. 7.30 – 8.00 på torsdagar, frivilligt deltagande. Detta för att skapa en hållen struktur genom programmets alla veckor.

Pris och anmälan

 • Kursavgift: 8500:-

Priser inkl. moms. Anmälan är bindande. 

Vill du delbetala kursavgiften – mejla mig på hej@mariastadell.se

Det finns endast plats för 16 kvinnor, detta för att behålla en intim och personlig grupp.

Om Maria

Jag skapar livet från min inre röst – varje dag. Att forma mitt liv utefter det som bor inuti mig känns som den enda möjliga vägen. Det jag har märkt är att sanningen bor i mig och att jag behöver våga vända mig inåt för svar och vägledning. Det jag också märkt är att jag behöver omge mig med andra kvinnor på en liknande resa för att själv våga ta de steg jag längtar efter att ta. Jag har vågat mycket i mitt skapande de senaste åtta åren. Att säga upp mig och flytta till Stockholm, att bo på Bali, att starta café, att samla in pengar via crowdfunding, att skriva en bok, och att nu skriva en till, att forma livet från det som vill uttryckas genom mig och att följa det som känns meningsfullt, det är numera sanningen för mig och det som jag också vill bjuda in till i detta program.

Kontakt

070-365 37 06

Creative Flow Circle

Håll dig uppdaterad fram till kursen och gå med i creative flow circle på Facebook. Där kommer inspiration på hur du kan få flöde i ditt liv och din kreativitet: https://www.facebook.com/groups/214684732304825/

Varmt välkommen 

Jag tillhandahåller ett sammanhang för dig där du och din kreativitet får finnas. Allt i takt med den du är och det som är dina innersta gåvor. Programmet utgår från Dig, din innersta röst och ditt kall. Du behöver vara villig att dyka upp för livet och din inre vägledning. Om SHE creates resonerar med ditt inre – välkommen med din anmälan. 

SHE creates gav mig verktyg till att återupptäcka min inre kvinna. Nu vill jag inget hellre än att hedra henne, lyssna på henne, vara med henne och följa henne! Känner en inre styrka och klarhet efter programmet som jag är enormt tacksam för.
Cora

Deltagare SHE creates

Marias kurs gav mig som företagare möjligheten att lyssna inåt på min inre röst och ta tiden att känna in vad jag vill bidra med och skapa. Maria är en stor inspirationskälla då det hon gör känns på riktigt, håller hög kvalitet, är smakfullt och skapar förändring i människors liv.

Martina

Grundare av Fysioterapistudion STHLM och gravidcoachen.se

SHE creates fick mig att våga lyssna till min innersta längtan och återupptäcka den kvinnliga kraften inom mig. Den gav mig en supportande gemenskap, ett nytt drömyrke och en djupare kontakt med min själ. Jag är evigt tacksam för dessa gåvor!

Jenny

Deltagare SHE creates

SHE creates var ett väldigt spännande program att få ta del av. Jag fick enkla, men mycket viktiga verktyg för att lyssna inåt på min inre röst. Jag har en historik där jag inte litat på den och gjort val där jag kört över mig själv. Efter programmet har jag blivit bättre på att ta den inre rösten på allvar och framförallt att lita på att den är sann för mig. Jag har sänkt tempot lite och känner att jag har bättre kontakt med min själ och även med det gudomliga som finns där hela tiden. 

När jag är ”intonad” på mitt inre är jag bättre rustad att möta min yttre verklighet från en sann och autentisk plats inom mig. Det här är A och O för livskvaliteten, men även för mig som företagare som är beroende av att tränga igenom informationsöverflödet i sociala medier. Där finns så mycket ”yta” och det är lätt att dras upp i den och tappa sig själv. Nu känner jag mig stärkt i att vara ännu mer transparent, äkta, osminkad och sann och det ger redan resultat.

Programmet är väldigt enkelt att följa. Det som sticker ut är att det är kärnfullt. Varje modul har 100% relevans och hänger ihop på ett glasklart sätt. Det krävs ett proffs för att skapa detta och det är Maria. Hon håller i sessionerna på ett proffsigt och varmt sätt och skapar ett space som känns tryggt och närvarande. Sen blev jag positivt överraskad att det går så bra att skapa en cirkel med så stark närvaro och känsla av närhet, virtuellt via Skype. 

En kurs som du inte kan missa helt enkelt. Signa dig idag! 

Nathalie Aldana

Grundare och VD för Nathalie's Direct Trade AB

Foton: Olov Stadell, mig själv, Kaboompics, Unsplash – speciellt tack till Ella Jardim. Tack!