Datum våren 2020

20 feb, 5 mars, 19 mars, 2 april, 16 april samt 29 april. Vi möts klockan 19-21.

Alla träffar är viktiga för helheten.

SHE creates är ett onlineprogram & gemenskap som sker via Zoom*. Programmet sker via sex längre onlineträffar (kvällstid enligt ovan) + fem kortare morgonträffar de torsdagar vi inte möts på kvällen (bonus och ej obligatoriska). Mer info om programmet och dess moduler släpps här på sidan under januari.

* Zoom är en onlineplattform som fungerar på liknande sätt som Skype.