she creates

– onlineprogram för skapande kvinnor som följer sin inre visdom!

“En resa in i mig själv och mitt skapande.”

she creates

– onlineprogram för kreativa kvinnor

“En resa in i mig själv och mitt skapande.”

Tänk att få komma in i ett sammanhang med andra kvinnor, att ha ett gemensamt fokus, att bli förstådd, lyssnad på och att få spegla sig i andra. Samhället känns så fejkat, prestationsstyrt, ytligt och hårt – därför har det varit så skönt att få känna på det verkliga, det sanna, det innerliga och det mjuka som funnits i gruppen.

Maja

Vill du få bättre och starkare kontakt med din inre röst och intuition? 

Vill du känna mer tillit? 

Vill du få mod att följa dina innersta drömmar, snarare än normer och andras förväntningar? 

Vill du bli bättre på att ta hand om dig själv och lyssna in till vad du behöver? 

Känner du att du sitter fast i livet och vill komma vidare? 

Vet du inte riktigt vad du vill och önskar mer klarhet i det? 

Längtar du efter få vara en fritt skapande kvinna där du kan försörja dig på dina hjärteprojekt? 

Längtar du efter att känna frihet? 

Har du försökt, försökt igen och igen men inte riktigt får det där flödet du längtar efter? 

Vill du få mod att bara var Du?

Har du svarat ja på några av dessa frågor så vill jag välkomna dig till SHE creates, det är ett steg för Dig, din Frihet och allt det där som finns inom dig som vill Blomma ut och bidra till en Vackrare värld.  

När hösten kryper på och den där mysiga känslan infinner sig av att jag får kura upp mig under en filt med dagbok framför brasan, då välkomnar jag en ny grupp kvinnor för en vacker och närande resa in i det allra innersta. 

I SHE creates värnar vi om omhändertagandet av oss själva, som en guide in till vårt kreativa flöde. Vi stannar upp, ser hon här inne, uppmärksammar och tar hand om. Ur det omhändertagandet väcks en djupare kontakt med oss själva, en kontakt som gör oss uppmärksam på det som kallar inifrån och där vi känner oss som allra mest hemma. 

Vi börjar förstå, att ju mer vi tar hand om och lyssnar på vår inre rytm – desto tydligare blir det vilka stegen som innerst inne vill bli tagna är. Jag kanske inte vet exakt vad det är jag vill i livet just nu, men det finns en längtan till något. Ju mer jag dyker upp för hon här inne desto tydligare blir det vad som kallar. Och desto svårare blir det att strunta i det jag faktiskt hör. Tilliten växer sig starkare.

 

Utrymme för Dig

Höstens energi bjuder in till reflektion –  vad funkar i mitt liv och vad funkar inte? Kanske finns det något som tar alldeles för mycket utrymme i livet som egentligen inte gör dig gott. I SHE creates får du möjlighet att ägna tid till Dig och ditt vackra inre.

I kontakten med själens innersta rum uppstår ett helande. Här får du och din djupaste längtan mötas. Du får mod och tillit att vara med din själs djupare syfte, den platsen i dig som känns hemma. Programmet öppnar upp för den villkorslösa kärleken till dig själv, endast med den som utgångspunkt tror jag att vi kan börja skapa det som vi är ämnade att skapa. 

SHE creates hjälper dig att höra dina innersta viskningar 

 

När vi vänder oss inåt och börjar ta ett steg i taget för det vi hör inom oss – det som känns som ett “ja” och det som fyller oss med en känsla av entusiasm, då tror jag vi är i kontakt med något som inte bara kan göra skillnad för oss själva utan även för vår omgivning.

Under två månader får du vara i en cirkel med andra kvinnor som också skapar sitt liv “inifrån och ut” och låter det allra innersta få bli lyssnat på.

Det brukar bli en familjär känsla, ett systerskap och ett innerligt utforskande.

 

Landa i tillit

Här får din allra djupaste längtan uppmärksamhet tillsammans med andra kvinnor som också väljer att leva sitt liv från denna djupare plats i sig. Här får du landa in i tillit, systerskap och en kontakt med det som du vill skapa. Här får du omfamna din naturliga inre rytm, som kreativiteten och inspirationen föds ur. 

“Det är det entusiastiska arbetet som leder till paradisets portar” skriver Paulo Coelho i sin bok Pilgrimsresan. I SHE creates bjuder vi in det som får oss att känna oss levande, det som känns meningsfullt och det som får oss att vilja kliva upp på morgonen – det som kallar på oss med sina mjuka viskningar!

Vare sig du är egen företagare, konstnär, musiker, författare, fotograf, matkreatör, coach, massör, projektledare, designer, yogalärare eller helt enkelt bara en nyfiken själ… är du välkommen till SHE creates. Du kan vara egen företagare, vilja bli, vara anställd eller inget av det. Det viktiga är att du vill dyka upp för dig själv och ditt inre och leva i samklang med din naturliga rytm. 

Längtar du efter att ha en nära relation med ditt inre?

Skala av

Det är inget som ska uppnås, mål som ska sättas, pushande, presterande eller liknande! Det som uppstår i SHE creates är en kontakt med den djupaste av platser inom oss och det är så tydligt att det sanna skapandet vill komma till uttryck endast om jag ger plats för hela mig. I det ligger en kraft och ett flöde. Jag tror det viktigaste av allt i en skaparprocess är att våga skala bort det som inte gör mig gott och följa min egen inre rytm, så att det som verkligen vill komma till uttryck får sin chans att komma fram.

Det känns som SHE creates har varit mer givande och betydelsefullt för mig än alla terapier jag gått igenom.

Maja

Konstnär & musiker

Att få spendera min höst med SHE-creates kursen har varit en magisk upplevelse och en resa in i mig själv och mitt skapande.

Malina

Grundare av Karmastore.se

SHE creates gav mig en supportande gemenskap, ett nytt drömyrke och en djupare kontakt med min själ.

Jenny

Visdom inifrån

Att forma livet från min egen naturliga cykliska rytm, att låta mitt inre få vara vägledaren och att välja ett liv som helar mig själv och andra – det är framgång för mig och grunden för ett långsiktigt & hållbart skapande.

Det är så många gånger jag har suttit på min egen kammare och inte vetat hur jag ska ta mig vidare. Jag fastnar i huvudet och tankar – vare sig det gäller mitt företag, drömmar, idéer, visioner, skapandet eller livet i stort. Relationen till mitt inre är viktig för att jag ska våga följa det som är bortanför bruset av tankar, borden och måsten!

Genom våra onlineträffar formas SHE creates. Det är en levande och personlig gemenskap via nätet med en hållen struktur lett av Maria.

Kanske lever du redan i god kontakt med ditt inre. Kanske känner du dig osäker på vad den där inre rösten viskar egentligen. Kanske är det svårt att skilja på den ”sanna” rösten och den som vill föra dig på villovägar. Kanske har du jobbat mycket med ditt inre i andra sammanhang eller så känner du dig lite ovan med det. Oavsett är du välkommen – det enda kriteriet är att du är en kvinna med lust att forma ditt liv efter ditt allra innersta och låta det som vill uttryckas genom dig få komma fram. Genom olika erfarenheter formas SHE creates, allas kvaliteter behövs.

Den inre rösten

I denna första modul får du skapa en intim kontakt med din inre röst. Vad vill den säga egentligen? Genom enkla dagliga övningar får du skapa ditt liv från ditt inre. Små steg och ett steg i taget för din själs ja:n.

Vad behöver du skala av i ditt liv just nu för att lämna plats för dig själv och din djupaste längtan? Om vi fortsätter att fylla våra liv med sysslor som varken gör oss glada eller som ger energi, så har vi ingen chans att höra vårt inre uttryck.

Din naturliga rytm

Lär dig följa rytmen i dig. I denna modul kommer vi att se till din inre naturliga rytm samt naturens & årstidernas rytm. 

Vi kan inte ha en och samma takt genom hela månaden, vi behöver lyssna inåt och låta oss bli förd av den naturliga rytmen i oss. Här lär vi oss hur vi kan bjuda in vår egen menscykel i vårt skapande. Genom att lära oss att använda den får vi ett naturligt flöde att leva & skapa i.

Har du passerat menstruationsåldern eller av någon annan anledning inte har mens kan du bli med ändå eftersom vi också bjuder in månens faser med full – och nymåneritualer.

Ditt unika inre uttryck

Vad kännetecknar den du är? Vilka kvaliteter bor i dig? Du kommer att få utforska ditt unika inre uttryck och det som är du. 

I dagens digitala värld är det lätt att förlora sig i andras uttryck, tappa det du står för och tona in för mycket på andras liv och skapande. När du får klarhet i dina egna kvaliteter och det som är Du blir det enklare för dig att skapa i autenticitet och hålla dig till det som du är här för att skapa. Ditt uttryck blir förankrat från en djupare plats inom dig och attraherar de människor som du kan bidra till. 

Tillit & skaparprocessen

Vad håller dig tillbaka? Vilka rädslor bor i dig? Här får du öva på att släppa kontrollen och komma djupare i skaparprocessen. 

I den här delen av programmet kommer vi att titta på olika beteenden som eventuellt håller dig tillbaka i ditt liv & skapande. Genom olika övningar får du börja skapa utifrån tillit snarare än rädslor. Här får du mod att skapa från det som är Du. 

 

Drömmar & Idéer

Vilka drömmar och idéer bär du på? Vad är det som vill titta fram där inuti dig? 

I denna del av programmet kommer du att få närma dig, skriva och tala om dina drömmar, idéer och din längtan i livet. Vet du inte vad du drömmer om och vad du vill i livet? Det gör inget, det här programmet kommer att väcka till liv det som bor där inuti dig, även om du inte i denna stund vet vad det är.

Livet & det kreativa flödet

Vad vill komma till uttryck genom dig? Hur kan du möjliggöra och skapa en hållbar vardag för dig och det du vill skapa? 

I denna del av programmet har du kommit djupare i din skaparprocess och kontakten med din inre visdom. Nu får du titta på vilka steg som vill komma från denna plats i dig. En viss dos av planering och struktur hjälper oss att leva genom det kreativa flödet och det som vill uttryckas genom oss. 

Det här får du

 • gemenskap med andra skapande kvinnor 
 • övningar & verktyg som för dig djupare i din livs- och skaparprocess
 • en fördjupad kontakt med ditt inre som vägleder dig i dina steg
 • klarhet i din egen skaparprocess – dina drömmar, idéer och din längtan 
 • kontakt med din kreativa rörelse & inre visdom
 • en mjukt transformerande och kreativ process med dig själv och andra kvinnor som du kan ha med dig i ditt liv och skapande framöver

Maria är fantastisk och hjälper dig att plocka ut livets djupare önskningar. Det själen på djupet längtar efter att göra.

 

Upplägg

 • Vi träffas via Zoom under två månader
 • sex längre träffar á två timmar på de olika temana – det är personliga och intima träffar där du får lära känna de andra
 • fem kortare träffar á trettio minuter där vi gör en mjuk avslappning och kortare check-in
 • Du blir inbjuden till en privat SHE creates-sida, för att du ska känna en hållen support mellan träffarna
 • Möjlighet till delningar, frågor och interaktion med de andra deltagarna via denna sida
 • Ett digitalt kompendium med kursmaterial skickas ut inför varje ny modul
 • Varje måndag under programmet får du en kreativ & själslig övning som för dig djupare in i dig själv och din skaparprocess
 • Allt material kan du spara och göra när det passar dig
 • Det finns ett begränsat antal platser, detta för att behålla en intim och personlig grupp.

Upplägg

 • Vi träffas via Zoom under två månader
 • sex längre träffar á två timmar på de olika temana – det är personliga och intima träffar där du får lära känna de andra
 • fem kortare träffar á trettio minuter där vi gör en mjuk avslappning och kortare check-in
 • Du blir inbjuden till en privat SHE creates-sida, för att du ska känna en hållen support mellan träffarna
 • Möjlighet till delningar, frågor och interaktion med de andra deltagarna via denna sida
 • Ett digitalt kompendium med kursmaterial skickas ut inför varje ny modul
 • Varje måndag under programmet får du en kreativ & själslig övning som för dig djupare in i dig själv och din skaparprocess
 • Allt material kan du spara och göra när det passar dig
 • Det finns ett begränsat antal platser, detta för att behålla en intim och personlig grupp.

Datum och tid

Vi möts på torsdagar. Programmet blir bäst i sin helhet och jag rekommenderar dig därför att vara med på samtliga längre kvällsträffar*. Skulle du behöva vara borta vid något tillfälle spelas träffen in så att du kan lyssna i efterhand.

Tid: 18.30-20.30

Datum: 23 sep – 2 dec

23 sep (modul 1)

7 okt (modul 2)

21 okt (modul 3)

4 nov (modul 4)

18 nov (modul 5)

2 dec (modul 6)

*Notera: De torsdagar under programmet som vi inte möts via de längre kvällsträffarna erbjuds en kortare träff kl 18.30-19.00. Dessa träffar är “frivilliga” och en bonus för att skapa en hållen struktur genom programmets alla veckor, för den som vill och har möjlighet. På de kortare träffarna går vi inte igenom något kursmaterial, de är endast till för avslappning & check-in.

De kortare träffarna äger alltså rum: 30 sep, 14 okt, 28 okt, 11 nov samt 25 nov. 

Pris och anmälan

Anmälan för höstens omgång är nu stängd. Du är välkommen att bli med på intresselistan för vårens start. 

 

Lovord <3

 

Jag är oändligt tacksam till Maria för skapandet av detta unika och underbara program. Med konkreta verktyg och övningar, har det öppnat upp mina kreativa gåvor som har legat inkapslade i mitt inre och som jag inte riktigt kunde få tag på på egen hand. Övningarna, gemenskapen med alla underbara kvinnor i gruppen och Marias magiska vibe har trampat upp en stig, som sedan har blivit en väg in till mitt inre, till Anna här inne som flödar över av kärlek, spänning och kreativitet!

Med sin mjuka ledarstil tillåter Maria alla att vara som de är, hon bjuder in till balansen och harmonin med genomtänkta steg. Maria har fantastiska gåvor som jag har varit välsignad att få ta emot och skulle hon skapa ett fortsättningsprogram – så skulle jag hoppa på utan att tveka!

Anna Freya

Konstnär, ingenjör, yogalärare och spirituell inspiratör, The Love Magician

SHE creates har varit en helt magisk kurs! Under Marias fantastiska ledning har jag och de andra kvinnliga kursdeltagarna fått göra en inre resa hem till oss själva och odlat förmågan att lyssna på vår innersta röst. Med hjälp av skrivövningar, dagliga reflektioner, meditation och andra övningar har jag fått träna mig i att stanna upp, ta hand om mig själv, lyssna på vad mitt hjärta viskar och ta steg för det som vill uttryckas genom mig. Maria är en underbar kursledare som lever som hon lär och därmed inspirerar och visar att det går att leva ett liv som många av oss bara drömmer om! Jag ville inte att kursen skulle ta slut!! Evigt tacksam för allt jag fick lära mig under SHE creates. Tack Maria och alla de andra kvinnorna som deltog i kursen för ett vackert systraskap och en oförglömlig höst!

Maria

När jag anmälde mig till SHE-creates kunde jag inte ana vilken djupverkande effekt det skulle ha på mig. Under hösten har jag fått komma närmare mig själv och min innersta kärna, det jag vill skapa och bidra med i världen. Jag har fått en större förståelse för vad som verkligen är viktigt för mig och hur jag vill uttrycka det. Programmet känns verkligen inspirerat och Maria har bidragit med en jättefin känsla och hållit mötena med en tydlig och trygg struktur. Samtidigt har jag haft full frihet att utforska mitt eget skapande och dela med mig av det som legat närmast hjärtat under hösten. Att få tillhöra en grupp har också varit betydelsefullt och jag känner att jag vuxit genom att både dela med mig av min process och ta in de andra deltagarnas erfarenheter. Stort tack till dig Maria för att du med så mycket kärlek har skapat det vackra rummet SHE-creates!

Isabell

Kreatör och Inspiratör på , Isabell Svan

Ett superfint program för dig som vill leva livet genom din innersta längtan och blomma ut. Maria är en genuin, själslig och underbar ledare som inspirerar till att våga sakta in, lyssna på vad rösten inom dig säger och ta steg som du kanske drömt om.

Ida

Designer & Konstnär på, Ida Gerdemark

Att få spendera min höst med SHE-creates kursen har varit en magisk upplevelse och en resa in i mig själv och mitt skapande. Jag kom i kontakt med mitt inre skapande på ett helt nytt sätt. Trots att jag har arbetat kreativt i många år och drivit företag har jag aldrig lyckats kombinera kreativiteten och företagandet som jag kan nu tack vare kursen. Maria hjälpte mig att både komma i kontakt med mitt inre skapande och sätta strukturer. Vilket gjorde att mitt skapande kunde få plats och blomma.

Mitt skapande har blivit till en ceremoni som jag numera njuter av dagligen. Det har väckts en meditativ känsla i mig när jag arbetar med mitt skapande som känns rätt i varenda cell. En av kursens höjdpunkter för mig var nymåne ceremonin som vi fick i uppgift att göra hemma med instruktioner från Maria, jag kan inte sätta ord på vad som hände mer än att det var magiskt.

Tack vare kursen har jag lärt mig att komma ut ur stress snabbare när jag hamnar där. Det lugna tempot i mig har fått lov att ta plats, det är härifrån jag ska skapa nu.

Kursen har varit ett guldkorn i min vardag denna höst, så stort tack Maria!

Malina

Grundare av, Karma Store

Det känns som SHE creates har varit mer givande och betydelsefullt för mig än alla terapier jag gått igenom. Tänk att få komma in i ett sammanhang med andra kvinnor, att ha ett gemensamt fokus, att bli förstådd, lyssnad på och att få spegla sig i andra. Samhället känns så fejkat, prestationsstyrt, ytligt och hårt – därför har det varit så skönt att få känna på det verkliga, det sanna, det innerliga och det mjuka som funnits i gruppen. Med Maria har meditation och bön blivit mycket mer avslappnat och skönt, hon inspirerar till ett okrångligt förhållningssätt till det andliga. Och genom att öva på kontakten med det inre har jag faktiskt fått ett annat förhållningssätt till mig själv. Jag är lite snällare med mig själv, lite mer nyfiken på att ge mig hän och släppa kontrollen och jag kan på riktigt känna ett behov av att lyssna inåt och be. Jag är innerligt tacksam för att Maria delat med sig av i kursen.

Maja

Marias kurs gav mig som företagare möjligheten att lyssna inåt på min inre röst och ta tiden att känna in vad jag vill bidra med och skapa. Maria är en stor inspirationskälla då det hon gör känns på riktigt, håller hög kvalitet, är smakfullt och skapar förändring i människors liv.

Martina

Grundare av , Fysioterapistudion STHLM och gravidcoachen.se

SHE creates fick mig att våga lyssna till min innersta längtan och återupptäcka den kvinnliga kraften inom mig. Den gav mig en supportande gemenskap, ett nytt drömyrke och en djupare kontakt med min själ. Jag är evigt tacksam för dessa gåvor!

Jenny

SHE creates gav mig verktyg till att återupptäcka min inre kvinna. Nu vill jag inget hellre än att hedra henne, lyssna på henne, vara med henne och följa henne! Känner en inre styrka och klarhet efter programmet som jag är enormt tacksam för.

Cora

SHE creates var ett väldigt spännande program att få ta del av. Jag fick enkla, men mycket viktiga verktyg för att lyssna inåt på min inre röst. Jag har en historik där jag inte litat på den och gjort val där jag kört över mig själv. Efter programmet har jag blivit bättre på att ta den inre rösten på allvar och framförallt att lita på att den är sann för mig. Jag har sänkt tempot lite och känner att jag har bättre kontakt med min själ och även med det gudomliga som finns där hela tiden. 

När jag är “intonad” på mitt inre är jag bättre rustad att möta min yttre verklighet från en sann och autentisk plats inom mig. Det här är A och O för livskvaliteten, men även för mig som företagare som är beroende av att tränga igenom informationsöverflödet i sociala medier. Där finns så mycket “yta” och det är lätt att dras upp i den och tappa sig själv. Nu känner jag mig stärkt i att vara ännu mer transparent, äkta, osminkad och sann och det ger redan resultat.

Programmet är väldigt enkelt att följa. Det som sticker ut är att det är kärnfullt. Varje modul har 100% relevans och hänger ihop på ett glasklart sätt. Det krävs ett proffs för att skapa detta och det är Maria. Hon håller i sessionerna på ett proffsigt och varmt sätt och skapar ett space som känns tryggt och närvarande. Sen blev jag positivt överraskad att det går så bra att skapa en cirkel med så stark närvaro och känsla av närhet, virtuellt via Zoom. 

En kurs som du inte kan missa helt enkelt. Signa dig idag! 

Nathalie

Grundare och VD för , Nathalie's Direct Trade AB

Varmt välkommen

 

Jag tillhandahåller ett sammanhang för dig där du och ditt kreativa flöde får finnas. Allt i takt med den du är och det som är dina innersta gåvor. Programmet utgår från Dig, din innersta röst och ditt kall. Du behöver vara villig att dyka upp för livet och din inre vägledning. Om SHE creates stämmer överens med dig och där du befinner dig i ditt liv – välkommen med din anmälan.

Kram Maria

Ps. Har du någon fundering kring programmet? Hör av dig till mig på hej@mariastadell.se eller 070-365 37 06

 

"Kursen har varit ett guldkorn i min vardag denna höst."

"Kursen har varit ett guldkorn i min vardag denna höst."