kvinnans kall

~ en inre resa för ditt skapande flöde och din djupaste visdom

Tack vare Marias och de andra deltagarnas insatser kunde jag börja skriva igen efter ett uppehåll på nästan 20 år. Kursen satte verkligen igång något djupt och viktigt inuti mig och ”botade” den långvariga writer’s block som jag hade drabbats av. Än en gång, tack så mycket för hjälpen. Det gjorde verkligen skillnad för mig och mitt skapande!

Klara Wilde

Författare

Längtar du efter att följa det som kallar djupt inom dig, som ger en känsla av mening, lust och frihet?

När våren närmar sig och en ny rörelse i årshjulet infinner sig då välkomnar jag en ny grupp kvinnor för en vacker och närande resa in i det allra innersta. Här får du gå med förankrade steg närmre det som kallar just dig. 

I ”Kvinnans Kall” värnar vi om omhändertagandet av oss själva, som en guide in till vår inre visdom och vårt skapande flöde. Vi stannar upp, ser hon här inne, uppmärksammar och tar hand om. Ur det omhändertagandet väcks en djupare kontakt med dig själv, en kontakt som gör dig lyhörd på det som kallar inifrån. I denna innerliga och nära intimitet blir dina innersta viskningar tydligare och du kommer att känna en fördjupad närvaro med dig själv och dina livssteg. 

När våren närmar sig och en ny rörelse i årshjulet infinner sig då välkomnar jag en ny grupp kvinnor för en vacker och närande resa in i det allra innersta. Här får du gå med förankrade steg närmre det som kallar just dig. 

I ”Kvinnans Kall” värnar vi om omhändertagandet av oss själva, som en guide in till vår inre visdom och vårt skapande flöde. Vi stannar upp, ser hon här inne, uppmärksammar och tar hand om. Ur det omhändertagandet väcks en djupare kontakt med dig själv, en kontakt som gör dig lyhörd på det som kallar inifrån. I denna innerliga och nära intimitet blir dina innersta viskningar tydligare och du kommer att känna en fördjupad närvaro med dig själv och dina livssteg. 

Din själs djupare syfte

I kontakt med vår skapande natur och vår inre Gudskälla uppstår en känsla av frihet. Här får du och din djupaste längtan mötas. Kvinnans Kall är en inbjudan att vara med din själs djupare syfte och den platsen i dig som känns genuin och sann. Programmet öppnar upp för den villkorslösa kärleken till dig själv, endast med den som utgångspunkt kan vi börja skapa det som vi är ämnade att skapa.

Dina innersta viskningar

 

När vi vänder oss inåt och börjar ta ett steg i taget för det vi hör kallar inom oss – det som känns som ett mjukt expanderande “ja” och det som fyller oss med en känsla av entusiasm, då är vi i kontakt med något som inte bara kan göra skillnad för oss själva utan även för vår omgivning.

Entusiasm betyder ”Gud i mig” och i Kvinnans Kall bjuder vi in det som får oss att känna oss levande. Vad är det som får dig att vilja kliva upp på morgonen och som kallar med sina mjuka viskningar? Under tre månader får du vara i ett sammanhang med andra kvinnor som också skapar sitt liv från denna djupare plats i sig. Det brukar bli en varm & systerlig atmosfär och ett innerligt utforskande.

 

Dina innersta viskningar

 

När vi vänder oss inåt och börjar ta ett steg i taget för det vi hör kallar inom oss – det som känns som ett mjukt expanderande “ja” och det som fyller oss med en känsla av entusiasm, då är vi i kontakt med något som inte bara kan göra skillnad för oss själva utan även för vår omgivning.

Entusiasm betyder ”Gud i mig” och i Kvinnans Kall bjuder vi in det som får oss att känna oss levande. Vad är det som får dig att vilja kliva upp på morgonen och som kallar med sina mjuka viskningar? Under tre månader får du vara i ett sammanhang med andra kvinnor som också skapar sitt liv från denna djupare plats i sig. Det brukar bli en varm & systerlig atmosfär och ett innerligt utforskande.

 

Landa i tillit

 • Här får ditt allra djupaste kall uppmärksamhet i en trygg och hållen famn
 • Här får du landa i tillit och kontakt med det som du vill skapa.
 • Här får du omfamna din inre naturliga rytm, som kreativiteten och inspirationen föds ur.
 • Här får du hjälp att föra in bön och ceremonier i din vardag och välkomna den kraft som bär dig.
 • Här får du möta dina rädslostyrda mönster & beteenden och ta steg som för dig närmre den friare kvinnan i dig

Livmoderns visdom & vår cykliska natur

För att bäst kunna serva våra medmänniskor behöver vi som nutidens kvinnliga ledare, kreatörer och medicinkvinnor stå stadiga i våra egna vackra rotrötter. Vår kreativitet som kvinna är sprungen ur en plats inom oss och ur livmoderns* djupaste rötter kan vi höra den visdom som vill leda oss framåt. Lever vi bortkopplade från denna vackra källa, ja, men då kan livet som kreatör och kvinna kännas tomt och inte alls så meningsfullt och vackert som det faktiskt är. Genom att komma hem till vår egen kraftkälla bildar vi starka och djupa rötter och härifrån växer sedan den glittriga magi som är djupt förankrad i de rötter vi gett näring åt.

*Har du behövt operera bort din livmoder så vill jag tydliggöra att kraftkällan och visdomen bor inom oss oavsett om vi har den fysiska livmodern kvar eller inte, den lever kvar som ett djupt avtryck & minne och är inget som försvinner från oss.  

Livmoderns visdom & vår cykliska natur

För att bäst kunna serva våra medmänniskor behöver vi som nutidens kvinnliga ledare, kreatörer och medicinkvinnor stå stadiga i våra egna vackra rotrötter. Vår kreativitet som kvinna är sprungen ur en plats inom oss och ur livmoderns* djupaste rötter kan vi höra den visdom som vill leda oss framåt. Lever vi bortkopplade från denna vackra källa, ja, men då kan livet som kreatör och kvinna kännas tomt och inte alls så meningsfullt och vackert som det faktiskt är. Genom att komma hem till vår egen kraftkälla bildar vi starka och djupa rötter och härifrån växer sedan den glittriga magi som är djupt förankrad i de rötter vi gett näring åt.

*Har du behövt operera bort din livmoder så vill jag tydliggöra att kraftkällan och visdomen bor inom oss oavsett om vi har den fysiska livmodern kvar eller inte, den lever kvar som ett djupt avtryck & minne och är inget som försvinner från oss.  

Dina djupare ja:n

Det som uppstår i ”Kvinnans Kall” är en kontakt med den djupaste av platser inom oss och det är så tydligt att det sanna skapandet vill komma till uttryck endast om jag ger plats för hela mig. I det ligger en kraft och ett flöde. Jag tror det viktigaste av allt i en skaparprocess är att våga skala av det som inte gör mig gott och istället följa det som skänker mig glädje och mening mina djupare ja:n i livet ~ så att det som verkligen vill komma till uttryck får sin chans att komma fram.

Det känns som programmet har varit mer givande och betydelsefullt för mig än alla terapier jag gått igenom.

Maja

Att få spendera min höst med denna kurs har varit en magisk upplevelse och en resa in i mig själv och mitt skapande.

Malina

Kursen var en enda stor kärleksgåva till mig själv. Så enkla och effektiva övningar och redskap som skapade flöde, klarhet och gav helt nya perspektiv på mig och mitt liv.

Magdalena

Det känns som programmet har varit mer givande och betydelsefullt för mig än alla terapier jag gått igenom.

Maja

Att få spendera min höst med denna kurs har varit en magisk upplevelse och en resa in i mig själv och mitt skapande.

Malina

Kursen var en enda stor kärleksgåva till mig själv. Så enkla och effektiva övningar och redskap som skapade flöde, klarhet och gav helt nya perspektiv på mig och mitt liv.

Magdalena

En framgångsrik kreatör känner mening och frihet inombords. I tilliten vilar hon. Det hon skapar ger ett djupt avtryck och berör både henne själv och de hon möter. Hon är en vild hona som det inte går att tämja i en linjärt styrd form. Frihet och kärlek är hennes ledord och endast i den riktningen färdas hon. Hon kompromissar inte med sin sanning utan följer det som viskar inifrån, lyhörd för det som kallar, ett steg i taget. I kontakt med Livmoderns Källa vaknar Hon inför det kall Hon så länge burit.

Klarhet & Kraft

I förståelsen av vår inre natur ligger en djupare kontakt med den vi innerst inne är. Här blir det tydligt vad vi behöver och vilken väg som är vår väg att gå. Det är så lätt att vi tappar bort oss själva, jämför oss med andra, känner oss vilsna och inte riktigt vet vilka steg som är våra och vart vi egentligen är på väg. Vi kanske till och med går på någon annans stig. Här får du uppleva en djup kontakt med dig själv, där klarhet, kraft och inre vägledning bor – som leder dig precis till din unika livs- och skaparstig. 

Genom våra onlinecirklar formas programmet. Det är en levande och personlig gemenskap med en hållen struktur lett av Maria. Vi kommer röra oss igenom olika portaler där vi får möjlighet att möta oss själva djupare, där vi hör vårt inre kall och där vårt skapande ryms. Varje portal är en initiering och ger ett avtryck som du kan bära med dig på din livsresa framöver.

Inledande cirkel & kakaoceremoni

Vi landar tillsammans och öppnar vår cirkel i famnen av Moder Kakao. Här får du lära känna och skapa en kontakt med denna vackra plantmedicin och lära dig hur den kan vara ett stöd i den skapande processen. En mjukt grundande inledning på vår tid tillsammans där du får landa med din djupare längtan.

Återknyt inåt

I denna första del av programmet återknyter vi inåt och du får skapa en intim kontakt med din inre röst och visdom. Vad vill den visa kvinnan inom dig säga och vart vill hon leda dig? Genom kärnfulla övningar får du fördjupa kontakten inåt, små steg och ett steg i taget för dina djupare ja:n. Här blir din intuitions röst klarare och du blir än mer förankrad i dina egna rötter. En tydligare kontakt som leder till större klarhet och synkronicitet i ditt liv kommer öppnas. 

Livmoderns visdom & djupa rytm

I denna del av programmet kommer du att få landa med din naturliga rytm och din menscykels* inre årstider. När vi lär oss att leva i samklang med den naturliga rytmen får vi ett hållbart flöde att leva & skapa genom. Här bjuds du in till en vacker & viktig kontakt med livmoderns visdom och djupa rytm.

*Har du passerat menstruationsåldern eller av någon annan anledning inte har mens är du välkommen att bli med ändå eftersom vi också bjuder in det cykliska genom naturens årstider och månens rytm. 

Naturens cykler & rytmer

Precis som våra inre årstider är en vackert inbyggd algoritm som bär en naturlig rytm, så gör även årstiderna här i vårt nordiska klimat och vår kära måne. Här får vi en förståelse för hur vi kan röra oss med naturens årstider och månens cykler för att fördjupa vår skapande process och ta emot av de portaler som är återkommande i måncykeln och årshjulet. 

 

Visdomen & ditt unika uttryck

I denna portal får du definiera den visdom och de gåvor som du är här för att dela med dig av – din medicin och alkemi som öppnar dörrar av inspiration både inom dig själv och hos andra. Här får du också utforska ditt unika uttryck. I dagens digitala värld är det lätt att förlora sig i andras uttryck, tappa unikiteten och tona in för mycket på andras liv och skapande. När du får landa med din egen visdom och det som är Du blir det enklare att skapa i autenticitet. När ditt uttryck blir förankrat från en djupare plats inom dig kan också de människor som behöver just din medicin finna dig. 

Tillit & skaparprocessen

I denna portal bjuder vi in den bärande & omfamnande kraften, vi lär oss att överlåta livet till en djupare livskälla och släppa på vår egen kontroll och andra negativa invanda beteendemönster som håller oss tillbaka. Genom de djupa rötter vi odlar i programmet, blir du en stadigare planta, där självkänslan får växa sig starkare så att du kan leva i samklang med din skapande natur. Genom ceremoni och bön får du börja skapa utifrån tillit snarare än rädslor. 

Den öppna kanalen & naturliga rörelsen

Genom programmets gång har du fått landa djupare med dig själv och det som kallar inuti dig. Nu är det dags att titta närmre på det som kommit fram och vill manifesteras genom dig, så att du får en övergripande bild av det som kallar och vart du är på väg på din livsstig. Kanske bär du på en massa idéer men inte riktigt vet hur, när och om de ska följas. Kanske känns det som kallar för stort och överväldigande att du inte riktigt vet hur du ska gå vidare. Här får du landa i klarhet med vad du faktiskt ska skapa den närmsta tiden och de steg som stödjer det livslånga skapandet.

Avrundande cirkel med ros- & kakaoceremoni

Vi sluter cirkeln och landar tillsammans hand i hand på vår fortsatta livs- och skaparstig. Precis som vi började programmet förankrar vi oss med naturmedicinen kakao som stöd och integrering för den djupa skapande process vi varit i tillsammans och som nu fortsätter i sin egen naturliga rörelse. Vi bjuder också med rosen in i vår avslutningsceremoni som ett stöd för den blomstring vi gett näring åt under programmets gång. 

Programmet ger dig

 • en möjlighet att återknyta inåt och landa med din inre visdom
 • en djupare förståelse av ditt kall och det som kallar dig steg för steg
 • en förmåga att lyssna till din inre röst och mod att följa henne
 • en fördjupad kontakt med din kreativa rörelse 
 • klarhet i din skaparprocess 
 • fördjupad kunskap om din cykliska rytm 
 • en mjukt transformerande och innerlig process som du kan bära med dig i ditt liv och skapande framöver
 • en rik och flödande kreativitet förankrad i dina egna rotrötter 
 • en berikande gemenskap med andra kreativa kvinnor
 • övningar, ceremonier & verktyg som för dig djupare i din livs- och skaparprocess där du får leva och verka ur ditt skapande flöde

“Maria är fantastisk och hjälper dig att plocka ut livets djupare önskningar. Det själen på djupet längtar efter att göra.”

 

Upplägg

 • Vi träffas via Zoom under tre månader med träff varannan torsdag (se datum nedan)
 • Åtta fördjupande kvällscirklar á 90 minuter där vi möts och får landa med varandra och den aktuella portalens ämne. Kvällen innehåller guidad meditation och själsreflekterande skrivstund. 
 • Du blir inbjuden till en privat sida, (ej FB) för att du ska känna ett omfamnande stöd mellan träffarna
 • Möjlighet till delningar, frågor och interaktion med de andra deltagarna via denna sida
 • Varje portal innehåller andligt stödjande övningar & ceremonier som för dig djupare in i dig själv och din skaparprocess
 • Ett digitalt häfte med kursmaterial skickas ut inför varje ny portal så att du kan ta del av det nya ämnet i lugn och ro
 • Allt material kan du spara och komma tillbaka till
 • Det finns ett begränsat antal platser, detta för att behålla en intim och personlig atmosfär

Upplägg

 • Vi träffas via Zoom under tre månader med träff varannan torsdag (se datum nedan)
 • Åtta fördjupande kvällscirklar á 90 minuter där vi möts och får landa med varandra och den aktuella portalens ämne. Kvällen innehåller guidad meditation och själsreflekterande skrivstund. 
 • Du blir inbjuden till en privat sida, (ej FB) för att du ska känna ett omfamnande stöd mellan träffarna
 • Möjlighet till delningar, frågor och interaktion med de andra deltagarna via denna sida
 • Varje portal innehåller andligt stödjande övningar & ceremonier som för dig djupare in i dig själv och din skaparprocess
 • Ett digitalt häfte med kursmaterial skickas ut inför varje ny portal så att du kan ta del av det nya ämnet i lugn och ro
 • Allt material kan du spara och komma tillbaka till
 • Det finns ett begränsat antal platser, detta för att behålla en intim och personlig atmosfär

Datum och tid

Vi möts på torsdagar varannan vecka och startar med en kakaoceremoni i vårdagjämningens härliga energi. Programmet blir bäst i sin helhet och jag rekommenderar dig därför att vara med på samtliga träffar. Skulle du behöva vara borta vid något tillfälle spelas träffen in så att du kan lyssna i efterhand.

Datum: 

Cirkel 1: Torsdag 21 mars (kursstart)

Cirkel 2: Torsdag 4 april

Cirkel 3: Torsdag 18 april

Cirkel 4: Torsdag 2 maj

Cirkel 5: Torsdag 16 maj

Cirkel 6: Torsdag 30 maj 

Cirkel 7: Torsdag 13 juni 

Cirkel 8: Torsdag 27 juni 

Tid: 17.30 – 19.00

Pris & anmälan

Kursavgift: 12 200:- inkl. moms. Faktureras vid anmälan med betalningsvillkor 7 dagar.

Medlemspris: Du som är medlem i Portalen får 1200:- rabatt

Möjlighet till delbetalning finns på 3 månader, meddela vid anmälan.

Early bird: För dig som anmäler dig senast den 25 februari ingår den ceremoniella kakaon och kommer på posten.

Senast dag för anmälan: 18 mars

Här hittar du bokningsvillkoren.

Är du intresserad av programmet men inte kan bli med just denna gång, kan du skriva upp dig på intresselistan för kommande kursstart. Det gör du här

Lovord <3

 

Tack för hjälpen med att sätta igång mitt kreativa skapande. Efter jag var med i programmet så började jag skriva igen och samma år skrev jag färdigt det första utkastet på en historisk roman, “Ribbons and Salt”, som jag nu också äntligen ger ut via ett amerikanskt förlag i december 2022.

Tack vare Marias och de andra deltagarnas insatser kunde jag börja skriva igen efter ett uppehåll på nästan 20 år. Kursen satte verkligen igång något djupt och viktigt inuti mig och ”botade” den långvariga writer’s block som jag hade drabbats av. Än en gång, tack så mycket för hjälpen. Det gjorde verkligen skillnad för mig och mitt skapande!

Klara Wilde

Författare, Ribbons and Salt

Jag är oändligt tacksam till Maria för skapandet av detta unika och underbara program. Med konkreta verktyg och övningar, har det öppnat upp mina kreativa gåvor som har legat inkapslade i mitt inre och som jag inte riktigt kunde få tag på på egen hand. Övningarna, gemenskapen med alla underbara kvinnor i gruppen och Marias magiska vibe har trampat upp en stig, som sedan har blivit en väg in till mitt inre, till Anna här inne som flödar över av kärlek, spänning och kreativitet!

Med sin mjuka ledarstil tillåter Maria alla att vara som de är, hon bjuder in till balansen och harmonin med genomtänkta steg. Maria har fantastiska gåvor som jag har varit välsignad att få ta emot och skulle hon skapa ett fortsättningsprogram – så skulle jag hoppa på utan att tveka!

Anna Freya

Konstnär, ingenjör, yogalärare och spirituell inspiratör

Det här har varit en helt magisk kurs! Under Marias fantastiska ledning har jag och de andra kursdeltagarna fått göra en inre resa hem till oss själva och odlat förmågan att lyssna på vår innersta röst. Med hjälp av skrivövningar, dagliga reflektioner, meditation och andra övningar har jag fått träna mig i att stanna upp, ta hand om mig själv, lyssna på vad mitt hjärta viskar och ta steg för det som vill uttryckas genom mig. Maria är en underbar kursledare som lever som hon lär och därmed inspirerar och visar att det går att leva ett liv som många av oss bara drömmer om! Jag ville inte att kursen skulle ta slut! Evigt tacksam för allt jag fick lära mig under programmet. Tack Maria och alla de andra kvinnorna som deltog i kursen för ett vackert systraskap och en oförglömlig höst!

Maria

När jag anmälde mig till programmet kunde jag inte ana vilken djupverkande effekt det skulle ha på mig. Under hösten har jag fått komma närmare mig själv och min innersta kärna, det jag vill skapa och bidra med i världen. Jag har fått en större förståelse för vad som verkligen är viktigt för mig och hur jag vill uttrycka det. Programmet känns verkligen inspirerat och Maria har bidragit med en jättefin känsla och hållit mötena med en tydlig och trygg struktur. Samtidigt har jag haft full frihet att utforska mitt eget skapande och dela med mig av det som legat närmast hjärtat under hösten. Att få tillhöra en grupp har också varit betydelsefullt och jag känner att jag vuxit genom att både dela med mig av min process och ta in de andra deltagarnas erfarenheter. Stort tack till dig Maria för att du med så mycket kärlek har skapat det vackra rummet!

Isabell

Kreatör och Inspiratör

Ett superfint program för dig som vill leva livet genom din innersta längtan och blomma ut. Maria är en genuin, själslig och underbar ledare som inspirerar till att våga sakta in, lyssna på vad rösten inom dig säger och ta steg som du kanske drömt om.

Ida

Designer & Konstnär

Att få spendera min höst med den här kursen har varit en magisk upplevelse och en resa in i mig själv och mitt skapande. Jag kom i kontakt med mitt inre skapande på ett helt nytt sätt. Trots att jag har arbetat kreativt i många år och drivit företag har jag aldrig lyckats kombinera kreativiteten och företagandet som jag kan nu tack vare kursen. Maria hjälpte mig att både komma i kontakt med mitt inre skapande och sätta strukturer. Vilket gjorde att mitt skapande kunde få plats och blomma.

Mitt skapande har blivit till en ceremoni som jag numera njuter av dagligen. Det har väckts en meditativ känsla i mig när jag arbetar med mitt skapande som känns rätt i varenda cell. En av kursens höjdpunkter för mig var nymåne ceremonin som vi fick i uppgift att göra hemma med instruktioner från Maria, jag kan inte sätta ord på vad som hände mer än att det var magiskt.

Tack vare kursen har jag lärt mig att komma ut ur stress snabbare när jag hamnar där. Det lugna tempot i mig har fått lov att ta plats, det är härifrån jag ska skapa nu.

Kursen har varit ett guldkorn i min vardag denna höst, så stort tack Maria!

Malina

Det känns som programmet varit mer givande och betydelsefullt för mig än alla terapier jag gått igenom. Tänk att få komma in i ett sammanhang med andra kvinnor, att ha ett gemensamt fokus, att bli förstådd, lyssnad på och att få spegla sig i andra. Samhället känns så fejkat, prestationsstyrt, ytligt och hårt – därför har det varit så skönt att få känna på det verkliga, det sanna, det innerliga och det mjuka som funnits i gruppen. Med Maria har meditation och bön blivit mycket mer avslappnat och skönt, hon inspirerar till ett okrångligt förhållningssätt till det andliga. Och genom att öva på kontakten med det inre har jag faktiskt fått ett annat förhållningssätt till mig själv. Jag är lite snällare med mig själv, lite mer nyfiken på att ge mig hän och släppa kontrollen och jag kan på riktigt känna ett behov av att lyssna inåt och be. Jag är innerligt tacksam för att Maria delat med sig av i kursen.

Maja

Marias kurs gav mig som företagare möjligheten att lyssna inåt på min inre röst och ta tiden att känna in vad jag vill bidra med och skapa. Maria är en stor inspirationskälla då det hon gör känns på riktigt, håller hög kvalitet, är smakfullt och skapar förändring i människors liv.

Martina

Soloföretagare

Programmet fick mig att våga lyssna till min innersta längtan och återupptäcka den kvinnliga kraften inom mig. Den gav mig en supportande gemenskap, ett nytt drömyrke och en djupare kontakt med min själ. Jag är evigt tacksam för dessa gåvor!

Jenny

Programmet gav mig verktyg till att återupptäcka min inre kvinna. Nu vill jag inget hellre än att hedra henne, lyssna på henne, vara med henne och följa henne! Känner en inre styrka och klarhet efter programmet som jag är enormt tacksam för.

Cora

Ett väldigt spännande program att få ta del av. Jag fick enkla, men mycket viktiga verktyg för att lyssna inåt på min inre röst. Jag har en historik där jag inte litat på den och gjort val där jag kört över mig själv. Efter programmet har jag blivit bättre på att ta den inre rösten på allvar och framförallt att lita på att den är sann för mig. Jag har sänkt tempot lite och känner att jag har bättre kontakt med min själ och även med det gudomliga som finns där hela tiden. 

När jag är “intonad” på mitt inre är jag bättre rustad att möta min yttre verklighet från en sann och autentisk plats inom mig. Det här är A och O för livskvaliteten, men även för mig som företagare som är beroende av att tränga igenom informationsöverflödet i sociala medier. Där finns så mycket “yta” och det är lätt att dras upp i den och tappa sig själv. Nu känner jag mig stärkt i att vara ännu mer transparent, äkta, osminkad och sann och det ger redan resultat.

Programmet är väldigt enkelt att följa. Det som sticker ut är att det är kärnfullt. Varje modul har 100% relevans och hänger ihop på ett glasklart sätt. Det krävs ett proffs för att skapa detta och det är Maria. Hon håller i sessionerna på ett proffsigt och varmt sätt och skapar ett space som känns tryggt och närvarande. Sen blev jag positivt överraskad att det går så bra att skapa en cirkel med så stark närvaro och känsla av närhet, virtuellt via Zoom. 

Nathalie

Entreprenör

Varmt välkommen

 

Alla är vi här för att vi ska skapa, bidra och vara den kanal som jag tror att vi långt innan denna tid har valt. Vår tid är nu. Inom oss växer Liv, liv som behövs i vår värld för att den ska vakna och mogna. Var och en av oss bidrar till det uppvaknandet när vi följer det som får oss att känna kärlek, mening och glädje. 

Välkommen till Kvinnans Kall. / Med värme Maria

Ps. Har du någon fundering kring programmet? Hör av dig till mig på hej@mariastadell.se

 

"Kursen har varit ett guldkorn i min vardag denna höst."

"Kursen har varit ett guldkorn i min vardag denna höst."